bài tập hình nón 9 giải cụ thể giúp em với )

bởi Nguyễn Hồng Nhung ngày 13/11/2017

Một hình tứ diện đều có cạnh bằng a ,có một đỉnh trùng với đỉnh hình nón ,ba đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón .Khi đó diện tích xung quanh của hình nón là ?

Câu trả lời (1)

 • H là hình chiếu của đỉnh A lên mp(BCD) ta có H là tâm đường tròn đáy của hình chóp và bán kính đường tròn này là:

  \(r=BH=\frac{2}{3}BM=\frac{a\sqrt{3}}{3}\)

  Chiều cao \(AH=\sqrt{BA^2-HB^2}=\frac{a\sqrt{6}}{3}\)

  Diện tích xung quanh của hình nón là:

  \(S=\pi.r.AH=\frac{\pi.a^2\sqrt{2}}{3}\)

  ⇒ Chọn đáp án B.

  bởi Lê Thánh Tông ngày 14/11/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan