ai làm giúp mk câu này vs. thanks nhiều

bởi trương kim oanh ngày 13/11/2017

cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có góc BCD= 60, BD= a căn 7, AC= a căn 3, AB>AD, góc giữa BD' và mp(ADD'A') BẰNG 30, tính thể tích hình hộp

Câu trả lời (2)

  • cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có góc BCD= 60, BD= a căn 7, AC= a căn 3, AB>AD, góc giữa BD' và mp(ADD'A') BẰNG 30, tính thể tích hình hộp

    bởi Bin bin ngày 14/11/2017
    Like (0)
  • cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có góc BCD= 60, BD= a căn 7, AC= a căn 3, AB>AD, góc giữa BD' và mp(ADD'A') BẰNG 30, tính thể tích hình hộp

    bởi hoc 247 ngày 24/01/2018
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan