Xác suất!!!

bởi Cương Nguyễn ngày 05/12/2017

Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số đuợc lập từ {1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Tìm xác suất để tìm được số chia hết cho 15

Câu trả lời (2)

 • Chia hết cho 15 thì tận cùng là 5 và tổng các chữ số chia hết cho 3

  Số cách chọn: 9x9x3x1=243

  Số cách lập số tự nhiên có 4 chữ số: 9P4=3024

  Xác suất cần tìm: 243/3024=0,08=8%

  Mình làm như vậy, bạn xem thử có chính xác không nhé!

  bởi Đỗ Nguyên ngày 05/12/2017
  Like (1)
 • Số tự nhiên 4 chữ số lớn nhất tạo thành từ tập số trên chia hết cho 15: 9975

  Số tự nhiên 4 chữ số nhỏ nhất tạo thành từ tập số trên chia hết cho 15: 1125

  =>Số lượng số tự nhiên 4 chữ số tạo thành từ tập số trên chia hết cho 15: (9975-1125)/15 +1=591

  =>n(biến cố cần tìm)=591

  n(omega)=9A4

  P=591/9A4

  Không biết có làm sai chỗ nào không, mong mọi người chỉ giúp!

  bởi Nguyễn Nguyễn ngày 17/12/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan