Tính khoảng cách ..

bởi Tam Thiên ngày 11/08/2017

H.chóp SABCD . SA,SB,SC cùng tạo với (ABC) góc 60* .ABCD là h.thang vuông tại A và B, AB=BC=a , AD=2a

a,Tính :d(AD;(SCB))

b,M là trung điểm AD .Tính d(BM;(SCD))

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan