Phương trình lượng giác khó

bởi Phạm Thị Ngọc Mai ngày 12/02/2018

Giải phuơng trình:(\sqrt{3}+1)cosx^{2}+(\sqrt{3}-1)sinxcosx+sinx-cosx-\sqrt{3}=0

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan