Giải hệ phương trình

bởi Phạm Thị Ngọc Mai ngày 04/03/2018

Giải hệ phương trình sau:

\left\{\begin{matrix}
\frac{7}{2}+\frac{3y}{x+y}=\sqrt{x}+4\sqrt{y} &  & \\ 
(x^{2}+y^{2})(x+1)=4+2xy(x-1) &  & 
\end{matrix}\right.

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan