co the lap dc bao nhieu so tu nhien gom 5 chu so khac nhau lay tu cac so 0 ,1,2, 3, 4, 5

bởi Huynh Loi Loi ngày 11/09/2017

có thể lập đc bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau lấy từ các số 0 ,1,2, 3, 4, 5

Câu trả lời (1)

 • Các số thỏa mãn điều kiện bài toán có dạng: \(\overline {abcde} \)

  Trong đó:

  a có 5 cách chọn (do a khác 0)

  b có 5 cách chọn

  c có 4 cách chọn

  d có 3 cách chọn

  e có 2 cách chọn

  Vậy số các số thỏa yêu cầu bài toán là: 5.5.4.3.2=600 số.

  bởi Nguyễn Hồng Tiến ngày 13/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan