chung minh lim

bởi Nguyễn Ly ngày 10/01/2018

Chứng minh lim 2n-3/3n+7=2/3

 

Câu trả lời (2)

 • lim 2n-3/3n+7 = lim (2-3/n)/(3+7/n) = lim 2/3 

  Do lim 3/n=0 và lim 7/n=0

  bởi Trung Nguyễn ngày 17/01/2018
  Like (0)
 • mình cũng nghĩ vậy =))

  bởi Nguyễn Lệ Diễm ngày 17/01/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • toán đại 11

  bởi Pham Anh ngày 15/04/2018 |   0 Trả lời

  1. Gọi (C) là đồ thị của hàm số y = x3 - 5x2 + 2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C):

  a) Tại điểm có hoành độ bằng 1.

  b) Biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = -3x + 1

  2. Cho hàm số y = 1/3 x- 2x+ x - 4 có đồ thị là đường cong (C)

  a) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ bằng 3

  b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d: x + 6y - 5 =0

   

 • Gọi X là tập hợp các số gồm hai chữ số khác nhau được lấy từ tập hợp {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}. Lấy ngẫu nhiên 2 phần tử của X. Tính xác suất để hai số lấy được đều là số chẵn.
   

 • hình học 11

  bởi Pham Anh ngày 11/04/2018 |   0 Trả lời

  1.cho tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc và AB=AC=AD=a. Gọi M là trung điểm cạnh CD. Tính góc giữa hai vectơ AM và CB

  2.Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Tính góc giữa hai đường thẳng A'B và AD'.

 • khai trien

  bởi Hữu Minh ngày 11/04/2018 |   0 Trả lời

  (1 - 2x)= a0 + a1x +......+anxn  và |a1| +2|a2| +....+n|an|=34992. tính giá trị biểu thức T= a0+3a1 +....+3nan

 • trong một hộp có  7 bi xanh , 5 bi đỏ à 3 bi vàng . lấy  ngẫu nhiên 3 viên bi 

 • cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB=a, AD=a căn 2 , tam giác SAB cân tại S và mp(SAB) vuông góc với mp(ABCD) . Biết góc giữa mp(SAC) và mp(ABCD) bằng 60 độ. Gọi h là trung điểm cạnh AB. Tính có góc giữa CH và SD