Bài tập hình

bởi Hoài Phương ngày 05/12/2017

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M,N,P,Q lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh BC,SC< SD< AD sao cho MN// BS, NP//CD, MQ//CD

a. chứng minh PQ//SA

b. Gọi K=MN giao PQ. Cm điểm K nằm trên đường thẳng cố định khi M di động trên cạnh BC.

Câu trả lời (1)

 • b) Ta có SK chính là giao tuyến của (SAD) và (SBC)

  Mà BC//AD, suy ra SK//AD//BC

  Do đó K luôn nằm trên đường thẳng cố định khi M thay đổi.

  bởi Nguyễn Ngọc Sơn ngày 07/12/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Vật Lý 7 đây

  Hãy thực hiện thí nghiệm: trên trần của một căn phòng có treo một đèn dài 1,2 m và đèn đang sáng. Trên mặt bàn phía dưới bóng đèn ta đặt một tấm bìa. Phía trên mặt bàn khoảng từ 20cm đến 30cm, ta đặt một tấm bìa thứ hai. Trên tấm bìa thứ hai có một lỗ thủng nhỏ hình tròn. Hãy quan sát hình ảnh hiện trên tấm bìa thứ nhất và giải thích vì sao lại có được hình ảnh này?

 • Là bài tập của thầy em ạ. Mọi người ơi, giúp em với. Em cảm ơn ạ!

  Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2 np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđrô, chiếm 94,12% về khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là:

 • Khi điều tra về chất lượng học sinh của 1 lớp. Người điều tra thu nhập được như sau:

  + Tỉ số giữa học sinh giỏi và học sinh khá là 1/3 

  + Tỉ số giữa học sinh khá và học sinh trung bình là 3/4 

  Biết số học sinh khá hơn học sinh giỏi là 10 em

  a) Tính số học sinh đạt danh hiệu mỗi loại

  b)Vẽ biểu đồ hình quạt và lập bảng tần số

 • Phần này bài tập vừa nhiều vừa khó. Thánh nào giúp em cái ạ.

  Cho P : gà trống lông sọc, màu xám giao phối với gà mái có cùng kiểu hình. Ở F1 thu được tỷ lệ : 37,5% gà trống lông sọc, màu xám : 12,5% gà trống lông sọc, màu vàng : 15% gà mái lông sọc, màu xám : 3,75%  gà mái lông trơn, màu xám : 21,25% gà mái lông trơn, màu vàng : 10% gà mái lông sọc, màu vàng. Nếu cho gà trống ở thế hệ P lai phân tích thì tính theo lý thuyết, tỷ lệ gà mái lông sọc, màu xám thu được là bao nhiêu?

 • Ở một loài, hình dạng quả do 2 cặp gen không alen tương tác với nhau quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B cho quả dẹt, nếu chỉ có gen B biểu hiện quả tròn, các kiểu gen còn lại cho quả dài. Khi lai hai dòng thuần chủng quả dẹt lai với quả dài nhau, F1 100% quả dẹt. Cho F1 giao phối với nhau được F2: 9 dẹt: 3 tròn: 4 dài. Nếu cho F1 lai với cây có kiểu gen Aabb, tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ lai là
  A. 3 quả dẹt: 1 quả tròn: 4 quả dài B. 1 quả dẹt: 2 quả tròn: 1 quả dài.
  C. 3 quả dẹt: 4 quả tròn: 1 quả dài D. 4 quả dẹt : 3 quả tròn : 1 quả dài