Vì sao không cần giải cũng kết luận được hệ pt 7x-5y=9 và 14x-10y=10 vô nghiệm?

bởi Lê Thánh Tông 07/11/2018

Cho h phương trình

\(7x-5y=9\).

\(14x-10y=10\)

Tại sao không cần giải ta cũng kết luận được hệ phương trình này vô nghiệm ?

Câu trả lời (1)

  • Ta thấy rằng nhân vế trái phương trình thứ nhất với 2 thì được vế trái của phương trình thứ hai. Trong khi đó nhân vế phải phương trình thứ nhất với 2 thì kết quả khác với vế phải phương trình thứ hai. Vậy chắc hệ phương trình vô nghiệm.

    Gọn hơn, ta có: \(\frac{7}{4}=\frac{-5}{-10}\)  khác  \(\frac{9}{10}\) nên hệ vô nghiệm.

    bởi Nguyễn Duyên 07/11/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan