Toán Hình 10

bởi Tran Diep ngày 13/11/2017

Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi H là điểm đối xứng của B qua G. 

a) Chứng minh : AH→= \(\frac{2}{3}\)AC→ \(\frac{1}{3}\)AB→

Câu trả lời (1)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan