Tìm nghiệm của phương trình

bởi Trần Lương 06/11/2018

a)[căn bậc 3(7-x)- căn bậc ba(x-5)]/[căn bậc 3(7-x)+ căn bậc ba(x-5)]=6-x

b)(x^2+7x+4)/(x+2)= 4 căn x

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan