Tìm a, b biết (P):y=ax^2+bx+2 có trục đối xứng x=5/6

bởi Trần Bảo Việt 07/11/2018

cho (P) : y = ax2 + bx + 2 . Tìm a và b biết (P) có trục đối xứng x = \(\frac{5}{6}\) và (P) đi qua M ( 2;4 )

Câu trả lời (1)

 • Trục đối xứng của parabol là đường thẳng x = -b/(2a) => -b/(2a) = 5/6

  => b = -5/3 a      (1)

  đồ thị đia qua M(2,4) => 4 = a.22  + b,2 + 2

  => 4a + 2b = 2     (2)

  Thay (1) vào (2):

      4a - 10/3 a = 2

  => a = ...

  => b = -5/3 a

  bởi Trần Hồng Ân 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan