Phương trình nhận được có tương đương với 1 trong 2 pt 4x=5 và 3x=4?

bởi Nguyễn Thị Thanh 07/11/2018

Cho hai phương trình

4x = 5 và 3x = 4.

Nhân các vế tương ứng của hai phương trình đã cho. Hỏi

a) Phương trình nhận được có tương đương với một trong hai phương trình đã cho hay không?

b) Phương trình đó có phải là phương trình hệ quả của một trong hai phương trình đã cho hay không?

Câu trả lời (1)

 • a) Nhân các vế tương ứng của hai phương trình ta được

  12x2 = 20   x2 \(\frac{20}{12}\)\(\frac{5}{3}\) x= ±\(\sqrt{\frac{5}{3}}\).

  Phương tình này không tương đương với phương trình nào trong các phương trình đã cho.

  Vì 4x = 5  x = \(\frac{5}{4}\)                \(\frac{5}{4}\)   ≠   ±\(\sqrt{\frac{5}{3}}\)

  Trong khi 3x = 4  x = \(\frac{3}{4}\)       \(\frac{3}{4}\)  ≠   ±\(\sqrt{\frac{5}{3}}\)

  b) Phương trình mới cũng không là phương trình hệ quả của một phương trình nào đã cho.

  bởi Lê Thị Phê 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan