phương trình

bởi Tran Diep ngày 06/12/2017

tìm m để phương trình (m-1)x2 - (2m+3)x + m+ 10=0 có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 thoả (x1-x2)2 - 3x1 - 3x2=22

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan