Hàm số bậc hai.

bởi Lưu Thanh Giác ngày 12/10/2017

Lập phương trình Parabol(P), biết rằng(P) đi qua ba điểm: A(1; 1), B(-1; 9), C(0; 3).

 

Câu trả lời (1)

  • Phương trình tổng quát của Parabol có dạng: \(y = a{x^2} + bx + c(a \ne 0)\)

    Thay tọa độ A, B, C vào giải hệ phương trình gồm 3 phương trình, 3 ẩn là a, b, c (BẤM MÁY RA KẾT QUẢ).

    bởi Lê Chí Thiện ngày 12/10/2017
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan