Giải phương trình x+1+2/(x+3)=(x+5)/(x+3)

bởi Tram Anh 07/11/2018

Giải các phương trình sau :

a) x + 1 +  \(\frac{2}{x+3}\) = \(\frac{x+5}{x+3}\);

b) 2x + \(\frac{3}{x-1}\) = \(\frac{3x}{x-1}\);

c) \(\frac{x^2-4x-2}{\sqrt{x-2}}=\sqrt{x-2}\)

d) \(\frac{2x^2-x-3}{\sqrt{2x-3}}=\sqrt{2x-3}\).

Câu trả lời (2)

 • a) ĐKXĐ: x ≠ -3. Phương trình có thể viết

  x + 1 + \(\frac{2}{x+3}\) = 1 + \(\frac{2}{x+3}\)  =>  x + 1 = 1  =>  x = 0 (nhận)

  Tập nghiệm S = {0}.

   

  b) ĐKXĐ: x ≠ 1. Tập nghiệm S = {0}.

   

  c) ĐKXĐ: x > 2

  => x- 4x - 2 = x - 2  =>  x = 0 (loại), x = 5 (nhận).

  Tập nghiệm S = {5}.

   

  d) ĐKXĐ: x > \(\frac{3}{2}\)

  => 2x- x - 3 = 2x - 3  => x = 0 (loại), x = \(\frac{3}{2}\) (loại)

  Phương trình vô nghiệm.  bởi Ngô Khánh Linh 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan