Giải phương trình căn(3-x)+x=căn(3-x)+1

bởi Lê Viết Khánh 07/11/2018

Gii các phương trình 

a) \(\sqrt{3-x}+x\)  = \(\sqrt{3-x}\) + 1;

b) x + \(\sqrt{x-2}\)\(\sqrt{2-x}\) +2;

c) \(\frac{x^2}{\sqrt{x-1}}=\frac{9}{\sqrt{x-1}}\);

d) x\(\sqrt{1}-x=\sqrt{x}-2+3\)

Câu trả lời (2)

 • a) ĐKXĐ: x ≤ 3.

  \(\sqrt{3-x}\) +x = \(\sqrt{3-x}\) + 1  x = 1. Tập nghiệm S = {1}.

   

  b) ĐKXĐ: x = 2.

  Giá trị x = 2 nghiệm đúng phương trình. Tập nghiệm S = {2}.

   

  c) ĐKXĐ: x > 1.

  \(\frac{x^2}{\sqrt{x-1}}=\frac{9}{\sqrt{x-1}}\)  \(\frac{x^2-9}{\sqrt{x-1}}\) = 0

   =>    x = 3 (nhận vì thỏa mãn ĐKXĐ)

            x = -3 (loại vì không thỏa mãn ĐKXĐ).

  Tập nghiệm S = {3}.

   

  d) \(\sqrt{1}-x\) xác định với x ≤ 1,  \(\sqrt{x}-2\) xác định với x ≥ 2. 

  Không có giá trị nào của x nghiệm đúng phương trình.

  Do đó phương trình vô nghiệm.

  bởi Diệu Thuý 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan