Giải hệ pt 2x-3y=1 và x+2y=3

bởi Thùy Nguyễn 07/11/2018

Giải các hệ phương trình

a) \(2x-3y=1\)

    \(x+2y=3\)

 

b) 3x + 4y = 5

    4x - 2y = 2

 

c) 0,3 x - 0,2 y = 05

    0,5 x + ),4 y = 1,2

Câu trả lời (1)

 • a) Giải bằng phương pháp thế: 2x - 3y = 1 => y = \(\frac{2x-1}{3}\)

  Thế vào phương trình thứ hai:

  x + 2(\(\frac{2x-1}{3}\)) = 3 => x = \(\frac{11}{7}\); y = \(\frac{2\left(\frac{11}{7}\right)-1}{3}=\frac{5}{7}\)

  Kết luận: Hệ phương trình có nghiệm duy nhất (\(\frac{11}{7};\frac{5}{7}\)).

  Giải bằng phương pháp cộng đại số: Nhân hai vế của phương trình thứ hai với -2 rồi cộng với phương trình thứ nhất ta được 

  \(2x-3y=1\) .

  \(x+2y=3\)

  <=> -7y = -5

           x+2y = 3

  <=>   y = \(\frac{5}{7}\), x = \(\frac{11}{7}\)

  b) Giải tương tự câu a). 

  Đáp số: (\(\frac{9}{11};\frac{7}{11}\)).

  c) Để tránh tính toán trên các phân số ta nhân phương trình thứ nhất với 6, nhân phương trình thứ hai với 12

  <=>  4x + 3y = 4

           4x - 9y = 6       lấy phương trình thứ nhất trừ đi phương trình thứ hai ta được hệ phương trình :  

  4x + 3y = 4

  12 y = -2

  => x = \(\frac{9}{8};y=-\frac{1}{6}\)

  c) Nhân mỗi phương trình với 10 ta được  hệ phương trình    3x - 2y = 5

                                                                                              5x + 4y = 12

  Nhân phương trình thứ nhất với 2 cộng vào phương trình thứ hai ta được hệ phương trình

  <=> 3x - 2y = 5

           11x = 22

  => x = 2; y = 0,5.

  bởi Nguyễn Thị Thu Huyền 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan