Các phép toán tập hợp

bởi dang nhat ngày 13/08/2017

Một lớp học có 50 học sinh, mỗi học sinh đều giỏi ít nhất hai trong ba môn Toán, Văn, Anh. Biết rằng có ít nhất 30 học sinh giỏi Toán, Văn; ít nhất 25 học sinh giỏi Văn, Anh; 10 học sinh giỏi đúng hai môn Toán, Anh. Có bao nhiêu học sinh giỏi cả 3 môn 

Câu trả lời (1)

  • Đáp án: 5 học sinh

    bởi Hậu Hậu ngày 03/09/2017
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan