Hỏi đáp Tin Học

 • Viết chương trình nhập 1 số nguyên a và kiểm tra xem số đó là chẵn hay lẻ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • khi tắt nguồn điện của máy tính, dữ liệu của thiết bị nào sẽ bị xóa

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • TÌm vị trí của số lớn nhất trong dãy số nguyên được nhập từ bàn phím.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tìm tất cả các ước số của một số nguyên dương N.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • lấy 2 ví dụ về thông tin và cách thức con người tiếp nhận thông tin ấy

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 5 tin học lớp 8

  bởi Văn Duyên ngày 11/12/2017

  1.  Biến là gì? Nêu sự giống và khác nhau của biến và hằng? Cho ví dụ về khai 

  báo biến và hằng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • khi nào ta nên khai báo biến mảng gián tiếp thông qua định nghĩa kiểu ?

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • chương trình thường dùng câu lệnh lặp loại nào ? vì sao

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • đại lượng dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình được gọi là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tin học lớp 9

  bởi Phuc Tran ngày 10/12/2017

  để có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ của interbet chúng ta cần làm những gì?

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lua chon phuong an dung

  bởi Jane Amy ngày 07/12/2017

  Lựa chọn nào sau đây chỉ ra sự khác biệt chính xác giữa phần mềm hệ điều hành và phần mềm ứng dụng?

  A. Phần mềm ứng dụng cần nhiều không gian trong ổ cứng hơn phần mềm hệ điều hành

  B. Phần mềm hệ điều hành cần nhiều bộ nhớ hơn phần mềm ứng dụng để chạy

  C. Phần mềm ứng dụng cần phần mềm hệ điều hành để chạy

  D. Phần mềm hệ điều hành cần phần mềm ứng dụng để chạy

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • De may tinh c the xu ly thong tin can duoc bieu dien duoi dang nao

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy