Hỏi đáp Tin Học Lớp 8

Hỏi đáp Tin Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Đặng Thùy Trang

  Viết chương trình in ra tổng S = 5+ 6 +7 +8+...+100.

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • phạm khoa

  nhập số tiền ngẫu nhiên từ bàn phím.viết chương trình đổi số tiền đó ra thành 3 loại tiền có mệnh giá 50,200,500 nghìn đồng ?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Thùy Trang

  こんいちわ。わたし...

  Phương và Anh được phân công mua quà cho lớp nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Hai em chọn mua vở với giá 8000 đ/ quyển và bút bi với giá 3000 đ / chiếc. Cửa hàng nơi cqsc em mua có chính sách khuyến mại: cứ mỗi 10000 đồng mua hàng được hoàn lại 1000 đồng. Em hãy viết chương trình tính số tiền hai bạn Phương và Anh phải trả khi mua khi mua quyển vở và  bút bi.

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Thùy Trang

  VIẾT CÁC BIỂU THỨC SAU DƯỚI DẠNG KÍ HIỆU TRONG NGÔN NGỮ PASCAL

  a) 5x + 2x - 8x + 15

  b) \frac{(a + c)h}{2}

  c) \frac{2a^{2} + 2c^{2} - a}{4}

  d) b- 4ac

  e) 1038 

  f) - 10-38

  h) ( |x| - 1)

  i) \frac{ - b +\gamma d}{2a}

   

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Thùy Trang

  BẠN THÀNH CHO RẰNG:" THẦY CÔ ĐÃ NÓI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH KHÁ GẦN VỚI NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN (TIẾNG ANH). VẬY TA CÓ THỂ VIẾT CÁC LỆNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH BẰNG CÁC TỪ TIẾNG ANH VÀ KHÔNG CẦN PHẢI QUY ĐỊNH TỪ KHÓA, TÊN, DẤU CHẤM PHẨY VÀ CÁC QUY TẮC KHÓ NHỚ KHÁC."

  BẠN TUẤN NÓI: "BẰNG NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN, CÙNG MỘT NỘI DUNG CÓ NHIỀU CÁCH NÓI VÀ CÙNG MỘT CÂU NÓI CÓ THỂ ĐƯỢC HIỂU THEO NHIỀU NGHĨA KHÁC NHAU. ĐỂ THỐNG NHẤT MỘT CÁCH DIỄN ĐẠT THÌ PHẢI ĐẶC RA QUY TẮC ĐỂ DIỄN ĐẠT CHÍNH XÁC, TỪ ĐÓ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH ĐƯA RA CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỪ KHÓA, TÊN, CŨNG NHƯ CÁC QUY TẮC KHÁC."

  THEO EM Ý KIẾN AI ĐÚNG? VÌ SAO?

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chu Ngọc Long

  tin học 8

  bởi Chu Ngọc Long 27/12/2018

  Em hãy nêu cú pháp và giải thích câu lệnh điều kiện? Làm ơn Help me!sadcryingbroken heart

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Hoàng kiệt

  viết thuật toán hoán đổi giá trị của 2 biến x và y

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Thùy Trang

  Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:

  a) X := 5; Y := 5;

  If (36 mod 9)=0 and (36 div 9)=4 then X := X+1 else Y := Y+1;

  Writeln(X , '  ' , Y);

  b) k := 7; j := 2;

  for i := 5 to 10 do 

  begin

  k :=k+i;

  j := j+i;

  end;

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Thùy Trang

  Viết chương trình in ra tổng các chữ số chia hết cho 3 và không quá số n cho trước.

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngô Dũng

  viết chương trình tính tổng các số nguyên lẻ từ 1-2 n ( N là số nguyên nhập từ bàn phím ) (n thuộc z *)

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngô Dũng

  viết chương trình tính tổng các số nguyên lẻ từ 1-2 n ( N là số nguyên nhập từ bàn phím ) (n thuộc z *)

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Ngọc Tú Linh

  Mô tả thuật toán tìm số lớn nhất trong dãy số A={a1,a2,...,an} cho trước với a là các phân tử được nhập từ bàn phím

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy