Hỏi đáp Tin Học Lớp 11

Hỏi đáp Tin Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Trà My

  Viết chương trình tính giá trị biểu thức p= căn 2x bình phương -1+2y

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • No Up

  1.Viết chương trình nhập 2 số nguyên dương A,B(A<B). Tính và in ra tổng các số nguyên từ A đến B.

  2.Viết chương trình nhập 2 số nguyên dương A,B(A<B). In ra tất cả các số nguyên chẵn từ A đến B.

  Giups mình với ạ. Thanks các bạn.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nhân lưu lương

  viết khai báo biến khi biến nhận giá trị từ 0.5 - 50

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nhân lưu lương

  biến nhận giá trị từ 0.5 - 50 thuộc kiểu dữ liệu nào

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trần Phương

  so sánh cấu trúc rẽ nhánh và cấu trúc lặp

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Loan

  tin học 11

  bởi Nguyễn Loan 18/12/2018

  mọi người làm hộ mình bài này với ạ!!@@@

  mình k nhớ rõ đề lắm mn tc ạ!!

  viết chương trình pascal nhập 10 số tự nhiên bất kì rồi sắp xếp chúng theo thứ tự chẵn lẻ trong mỗi phần sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

  vd: input :96  56   8   5  22  11  4    87   54  23

  output: 4    8    22   54   56  96   5   11   23  87 

   cảm ơn mn nhiều ạ !!!!!

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Anh'ss

  kết quả của phép toán 5 mod 2 bằng bao nhiêu

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Hiếu

  Viết trương trình nhập vào bàn phím 2 số a,b tính và in ra màn hình tổng các số lẻ trong phạm vi từ a đến b 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Dương

  In ra các số chẵn trong khoảng từ 1 đến N (N>100) và mỗi hàng chỉ có 10 số

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hương Lép

  viet chuomg trinh

  bởi Hương Lép 14/12/2018

  viet chuong trinh nhap vao so nguyen N va kiem tra xen N  la so chang hay so le?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hương Lép

  viet chuong trinh nhap vao mang gom N so nguyen ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣  ̣̣̣( N<=100) , in ra mang hinh tong gia tri cua cac phan tu trong mang va gia tri trung binh cua mang?

   

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Hiếu

  viết trương trình nhập vào bàn phím 2 số a,b . Tính và in ra màn hình tổng các số tổng các số chẵn từ a đến b

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy