ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Viết chương trình tính tổng các phần tử của mảng gồm tính tổng số lẻ và tổng số chẵn tính giá trị trung bình của mảng gồm giá trị trung bình số chẵn và giá trị trung bình số lẻ?

Viết chương trình tổng các phần tử của mảng,tính tổng lẻ, tổng chẵn , giá trị trung bình, của các phần tử mảng, giá trị trung bình các số chẵn, giá trị trung bình các số lẻ.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • program Mang;

  uses crt;

  var a:array[1..50] of integer;

  i,n,Sle,Schan,TB:integer;

  begin

  Schan:=0;Sle:=0;

  writeln('Nhap vao so phan tu:');

  readln(n);

  for i:=1 to n do

  begin

  writeln('a[',i,']=');

  readln(a[i]);

  end;

  for i:=1 to n do

  begin

  if a[i] mod 2=1 then Sle:=Sle+a[i];

  if a[i] mod 2=0 then Schan:=Schan+a[i]

  TB:=a[i]/n;

  end;

  writeln('Tong cac so chan la:',Schan);

  writeln('Tong cac so le la:',Sle);

  writeln('Gia tri TB la:',TB);

  readln

  end.

    bởi Nguyễn Đức 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)