YOMEDIA

Viết chương trình nhập vào một mảng các số nguyên ra màn hình giá trị trung bình cộng của mảng đó và in các phần tử nhỏ hơn giá trị trung bình cộng của mảng?

viết chương trình nhập vào một mảng các số nguyên. Ghi ra màn hình giá trị trung bình cộng của mảng đó và in các phần tử nhỏ hơn giá trị trung bình cộng của mảng

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Uses crt;

  var a: array [1..100] of integer;

  n, i, s: integer;

  tb: real;

  begin

  clrscr;

  write ('Nhap so luong phan tu: ');

  readln (n);

  for i:= 1 to n do readln (a[i]);

  s:=s+a[i];

  tb:=s/n;

  writeln ('Gia tri trung binh cong cua mang la ',tb);

  write ('Cac phan tu nho hon gia tri trung binh cong: ');

  for i:= 1 to n do if a[i]<tb then write (a[i]:5); readln

  end.

    bởi Phạm Linh 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)