YOMEDIA

Viết chương trình nhập vào 1 dãy N số nguyên từ bàn phím?

Hãy viết chương trình nhập vào 1 dãy N số nguyên từ bàn phím ( N là số nguyên dương đc nhập vào bàn phím ) .tính và in ra màng hình các yêu cầu sau :

a) Tính tổng các số vừa nhập

b) Tính tích các số vừ nhập

c) Tính trung bình của các số vừa nhập

d) HÃy tìm số lớn nhất và bé nhất

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • uses crt;

  var i, n, max, min, tong: integer;

  tb: real;

  tich: longint;

  a: array [1..100] of integer;

  begin

  write(' nhap so n:'); readln(n);

  for i:=1 to n do

  begin

  write('a[',i,']='); readln(a[i]);

  end;

  for i:=1 to n do

  tong := tong + a[i];

  tb:= tong/n;

  max:= a[1]; min:=a[1];

  for i:=2 to n do

  begin

  if a[i] > max then max:= a[i];

  if a[i] < min then min:= a[i];

  end;

  tich:=1;

  for i:=1 to n do

  tich:= tich*a[i];

  writeln(' tong cac so vua nhap la:', tong);

  writeln(' tich cac so vua nhap la:', tich);

  writeln(' trung binh cac so vua nhap:', tb:4:2);

  writeln(' so lon nhat:', max);

  writeln(' so nho nhat:', min);

  readln

  end.


    bởi Bạch Quốc 08/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)