ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Viết chương trình để tính tổng các số tự nhiên đầu tiên cho đến khi tổng đó bằng 100 thì dừng lại?

1. Viết chương trình để tính tổng các số tự nhiên đầu tiên cho đến khi tổng đó bằng 100 thì dừng lại?

2. Viết chương trình nhập điểm kiểm tra học kỳ môn Tin học cho N học sinh và in ra màn hình. Với N và điểm kiểm tra được nhập từ bàn phím (Sử dụng biến mảng)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • 2.

  Program trung_binh;

  Uses crt;

  Var n, i : integer;

  Diem : array[1..50] of real;

  Begin

  Clrscr;

  Write(‘Nhap so luong hoc sinh N = ‘); Readln(n);

  Writeln(‘Nhap diem cho tung hoc sinh’);

  For i := 1 to n do

  Begin

  Write(‘Diem HS ‘,i,’ = ‘); readln(Diem[i]);

  End;

  For i : = 1 to n do

  Writeln(‘Diem cua HS ‘,i, ‘ = ‘,diem[i]);

  Readln;

  End.

    bởi Minh Đức Trần 30/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)