Thong Tina

bởi Đỗ Văn Khánh Hiền ngày 22/08/2017

Em là Sao đỏ của lớp. Theo em, thông tin vào không phải là thông tin cần xử lí ( thông tin vào) để xếp loại các tổ cuối tuần?

Câu trả lời (2)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan