Các thao tác với bảng

bởi Pu Uyên ngày 28/06/2017

Nêu các thao tác với bảng.

Câu trả lời (2)

 • Camon bạn ^_^

  bởi thi trang ngày 18/07/2017
  Like (0)
 • Các thao tác với bảng, đó là:

  • Chèn thêm hoặc xoá ô, hàng hay cột;
  • Tách một ô thành nhiều ô;
  • Gộp nhiều ô thành một ô;
  • Định dạng văn bản trong ô.
  bởi Mai Rừng ngày 18/07/2017
  Like (1)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan