Tạo lập cơ sở dữ liệ

bởi Lê Thị Kim Huyền ngày 07/09/2017

Để quản lí việc kinh doanh điện và nước hiệu quả cần tổ chứ cơ sở dữ liệu như thế nào ?

Gợi ý : xác định chủ thể cần quản lý ............

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan