viết chương trình pascal

bởi Huyền Dương ngày 17/01/2018

viết chương trình tạo 1 tệp lưu trữ n số nguyên chỉ lưu trữ số chẵn ko lưu số lẻ với n nhập từ bàn phím 
hướng dẫn giúp em với ạ

 

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

  • cho tệp VANBAN.Txt chứa các số nguyên, mỗi số cách nhau 1 dấu cách và không kết thúc bằng kí tự xuống dòng

    a, hãy đếm xem trong tệp có bao nhiêu số nguyên dương và đưa kq ra màn hình

    b, tệp SO.TxT chứa tất cả các số chia hết cho 3 có trong tệp VANBAN.Txt mỗi số cách nhau một dấu cách và kt bằng kí tự xuống dòng indecision

    m.n trả lời mình ngay được không ạ