YOMEDIA

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím mảng 1 chiều, gồm n phần tử chứa các số nguyên, tìm và đưa ra phần tử nhỏ nhất của máy?

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím mảng 1 chiều, gồm n ptử chứa các số nguyên, tìm và đưa ra ptử nhỏ nhất của máy? Giúp mình với!

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • program boi_cua_3;

  uses crt;

  var a:array[1..100] of integer;

  n,i:byte;

  min:integer;

  begin

  clrscr;

  write('nhap so luong phan tu cua mang: ');

  readln(n);

  for i:= 1 to n do

  begin

  write('nhap phan tu thu [',i,']= ');

  readln(a[i]);

  end;

  min:=a[1];

  for i:= 1 to n do

  if min > a[i] then min:=a[i];

  writeln('gia tri nho nhat cua day la: ',min);

  readln

  end.

    bởi Nguyen Trang 08/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)