Hỏi đáp Tiếng Anh Lớp 9

 • Viết lại câu

  bởi Như Phong ngày 29/04/2018

  The car has been lost. my fathers bought it for me two week ago "using which"

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Older và elder có thể dùng giống nhau được không ạ? Giải thích giúp em nhé!

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tiếng Anh 9

  bởi Ninh Mui ngày 27/03/2018

  em không hiểu mệnh đề quan hệ ạ

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Terrible vs terrific

  bởi hoàng duy ngày 26/03/2018

  Cho em hỏi terrible và terrific có giống nhau không ạ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • In Vietnam you will soon be used to take a siesta in the afternoon.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cách dùng a / an là dựa vào phiên âm hay chữ cái ạ? Ví dụ như engineer phiên âm là /endʒɪˈnɪə(r)/ hoặc /ˌendʒɪˈnɪr/.

  Việc dùng an engineer là dựa vào e trong engineer hay e trong /endʒɪˈnɪə(r)/ hoặc /ˌendʒɪˈnɪr/ ạ?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chào cả nhà ạ, em không biết mình dùng over the internet hay in the internet mới đúng ạ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • In the end và at the end khác nhau như thế nào ạ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hỏi nghĩa từ "peoples"

  bởi Thiên Mai ngày 15/03/2018

  Trong bài học Unit 8, em thấy có từ peoples nghĩa là gì ạ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tiếng Anh

  bởi Nguyễn Thu Hương ngày 08/03/2018

  The words''Auld lang Syne''mean....

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • fhsvdjfdgfdfhg

  bởi Nguyen Thanh ngày 23/10/2017

  what can i do

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp e tìm đáp án với ạ

  bởi Ly An ngày 16/10/2017

  1. Many women today prefer wearing modern clothing _____ traditional clothing.

              a. to                             b. with                         c. from                         d. on

              2. I was very impressed ________ the efficiency of the staff.

              a. to                             b. by                            c. on                            d. in

              3. This report is divided broadly ________ two parts.

              a. with                         b. in                             c. into                          d. by

              4. Lan and Maryam are pen pals. They ________ with each other twice a month.

              a. comprise                  b. touch                       c. correspond               d. separate

              5. Most visitors to Ha Noi came to visit Ho Chi Minh’s Mausoleum.

              a. impressive tomb      b. large house              c. lasting memorial      d. nature trail

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy