ADMICRO
UREKA

Kết hợp những từ với các câu sau đây sao cho thích hợp: To stay healthy you eat more vegetables. You eat less high - fat food.

Kết hợp những từ với các câu sau đây sao cho thích hợp:so;but;and;or;however.bucminh

1. To stay healthy you eat more vegetable. You eat less high - fat food.

2. To Prevent flu, we eat a lot of garlic. We keep our bodies especially warm.

3. It began to rain. He didn't open his umbrella.

4. It began to rain. I opened my umbrella.

5. He worked hard. He could earn much money.

6. Study hard. You will fail the exam.

7. Dan didn't study for exam. Lan did.

8. I understand your point of view. I don't agree with it.

9. He lide to her. She still likes and trusts him.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Kết hợp những từ với các câu sau đây sao cho thích hợp:so;but;and;or;however.bucminh

  1. To stay healthy you eat more vegetable. You eat less high - fat food.

  -> To stay healthy, you eat more vegetables and less high-fat food.

  2. To Prevent flu, we eat a lot of garlic. We keep our bodies especially warm.

  -> To prevent flu, we eat a lot of garlic and keep our bodies especially warm.

  3. It began to rain. He didn't open his umbrella.

  -> It began to rain, but he didn't open his umbrella.

  4. It began to rain. I opened my umbrella.

  -> It began to rain, so I opened my umbrella.

  5. He worked hard. He could earn much money.

  -> He worked hard so he could earn much money.

  6. Study hard. You will fail the exam.

  -> Study hard or you will fail the exam.

  7. Dan didn't study for exam. Lan did.

  -> Dan didn't study for the exam but Lan did.

  8. I understand your point of view. I don't agree with it.

  -> I understand your point of view. However, I don't agree with it.

  9. He lide to her. She still likes and trusts him.

  -> He lied to her. However, she still likes and trusts him.

    bởi Diệu Ngọc 07/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF