AMBIENT
UREKA

Xác định và nhận biết, phân biệt thì hiện tại hoàn thành

Làm thế nào để XÁC ĐỊNH và NHẬN BIẾT,PHÂN BIỆT THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH ???

                                             HELP ME,PLEASE!!!batngo

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (4)

 • Bạn cứ vừa đọc vừa suy nghĩ nhé !!!!!!!!!!hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

  1. Cách dùng
  Thì hiện tại hoàn thành mô tả một hành động tại một thời điểm không xác định trong quá khứ (Nếu có thời gian cụ thể, thì dùngquá khứ đơn)

  + Mô tả một điều gì đó xảy ra (hoặc chưa xảy ra) ở một thời điểm không xác định trong quá khứ.

  Ex: They have moved into a new apartment
  (Họ đã dời vào một căn hộ mới)

  I have talked to parent about my job in TP Bank
  (Tôi đã nói với bố mẹ mình về công việc ở TP Bank)

  She has done all her homework
  (Cô ấy đã hoàn thành hết bài tập về nhà) 

  + Hành động lặp lại nhiều lần cho đến thời điểm hiện tại, thường đi kèm với các từ như : Several times/hours/days/weeks/months/years.

  Ex: I have flown on an airplane many times.
  (Tôi đã bay nhiều lần trên một chiếc máy bay)

  She has listened “You belong with me” several times.
  (Cô ấy đã nghe bài hát “You belong with me” nhiều lần)

  We have studied about this lesson several hours.
  (Chúng tôi đã học bài này nhiều giờ đồng hồ)

  Các sự việc chỉ vừa mới xảy ra và hậu quả của nó vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại.

  Ex: She has lost her keys so she can’t get her house
  (Cô ấy đã làm mất chìa khóa nên cô không thể vào nhà được)

  I have broken her heart so I don’t know what to do
  (Tôi đã làm tan nát trái tim cô ấy nên tôi chẳng biết phải làm gì)

  They have cancelled the appointment 
  (Bọn họ đã hủy toàn bộ các cuộc hẹn)

  Các sự việc diễn ra trong quá khứ và vẫn còn tiếp diễn đến hiện tại, thường đi kèm với các từ since(từ khi nào) , for(trong khoảng bao lâu), ever, never, up to now, so far,…
  Ex: I have met many people since I came here in June
  (Tôi đã gặp rất nhiều người từ khi tôi đến đây vào tháng sáu)

  I have never seen her for a long time
  (Tôi đã không gặp cô ấy trong một khoảng thời gian dài)

  He has had this same pair of shoes for three years.
  (Anh ấy đã mang cùng một đôi giày trong vòng ba năm nay)

  Thì hiện tại hoàn thành còn dùng để mô tả về các trải nghiệm và kinh nghiệm đã từng trải qua, thường đi với các từ như ever, never.
  Ex: Have you ever heard about that story?
  (Anh đã bao giờ nghe về câu chuyện đó chưa?)

  I have never sing another song before
  (Tôi chưa bao giờ hát một bài hát nào trước đây)

  My last birthday was the happiest day I've ever had
  (Sinh nhật vửa rồi là ngày hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của tôi)

  2. Một số từ thường đi kèm với thì hiện tại hoàn thành
  Since + một mốc thời gian: kể từ khi (since 2012, since September, since I came here)
  Ex: I have studied in Bui Thi Xuan high school since 2012
  (Tôi đã học ở trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân từ năm 2012)

  For + một khoảng thời gian: trong khoảng(for 2 weeks, for a long time, for many years)
  Ex: I have studied in Bui Thi Xuan high school for many years
  (Tôi đã học ở trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân nhiều năm)

  Already: đã. Dùng trong câu khẳng định hay câu hỏi, có thể đứng sau have hoặc đứng cuối câu
  Ex: I have already done all my homework
  (Tôi đã hoàn thành hết bài tập về nhà)
  Have you done all your homework already?
  (Bạn đã hoàn thành hết bài tập về nhà chưa?)

  Yet: chưa. Dùng trong câu phủ định hoặc nghi vẫn, thường đứng cuối câu.
  Ex: I haven’t done all my homework yet.
  (Tôi chưa hoàn thành hết bài tập về nhà)
  Have you learn some new vocabularies yet?
  (Bạn đã học một số từ vựng mới chưa?)

  Just: vừa mới. Chỉ một hành động vừa mới xảy ra
  Ex: I have jut bought a new car
  (Tôi vừa mới mua xe hơi) 

  Recently, lately: Gần đây
  Ex: They have recently married
  (Bọn họ mới kết hôn gần đây)

  So far: cho đến bây giờ
  Ex: I haven’t had a girlfriend so far
  (Tôi không có một người bạn gái nào cho đến nay)

  Up to now, up to the present, up to this moment, until now, until this time: đến bây giờ.
  Ex: We haven’t met up to now
  (Chúng tôi đã không gặp nhau cho đến tận bây giờ)

  Ever: đã từng bao giờ chưa. Dùng trong câu nghi vẫn hoặc trong cấu trúc so sánh nhất.
  Ex: Have you ever kiss another boys except your boyfriend?
  (Bạn đã từng hôn chàng trai nào khác trừ bạn trai của bạn chưa?)

  Never….before: chưa bao giờ trước đây. 
  Ex: I never kiss anyone before
  (Tôi chưa từng hôn ai trước đây)
  In/ Over/ During/ For + the + past/last + time: trong thời gian qua
  Ex: It has rained in the past month.
  (Trời đã mưa suốt một tháng qua) 
  She hasn’t talked to me over the last 10 days.
  (Cô ấy không nói chuyện với tôi suốt 10 ngày liền)

  Gone to: Đi (chưa về)
  Ex: Martha has gone to Bangkok (Martha went and is in Bangkok now)
  (Martha đã đi Băng Cốc) (Martha đã đi và hiện giờ đang ở Băng Cốc)

  Been to: Đi (về rồi)
  Ex: Martha has been to Bangkok (Martha went and came back)
  (Martha đã đi Băng Cốc) (Martha đã đi và quay về rồi)


  3. Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành
  a. Câu khẳng định:

   

   

  He/She/It + has + Verb 3 + (Object)
  I/You/We/They + have + Verb 3 + (Object)  Ex: I have already seen that movie
  (Tôi đã xem bộ phim này rồi)
  We have had four tests so far this semester
  (Chúng tôi đã làm bốn bài kiểm tra trong cả học kỳ này)
  I have written my wife a letter very other day for the last two weeks. 
  (Tôi đã viết thư cách nhật cho vợ tôi cách nhật trong hai tuần qua)

  b. Câu phủ định:

   

   

  He/She/It + has not(hasn’t) + Verb 3 + (Object)
  I/You/We/They + have not (haven’t) + Verb 3 + (Object)  Ex: I haven’t atttended any parties since I came here
  (Tôi đã không tham gia vào bất cứ bữa tiệc nào từ khi tôi đến đây)

  You haven't met her before so please don't judge anything
  (Bạn chưa bao giờ gặp cô ấy trước đây nên làm ơn đừng phán xét bất cứ điều gì)

  He hasn’t met her since she was a little girl
  (Anh đã không gặp cô kể từ khi cô là một bé gái)

  c. Câu nghi vấn:

   

   

  (Từ để hỏi) + He/She/It + has + Verb 3 + (Object)?
  (Từ để hỏi) + I/You/We/They +have +Verb 3 + (Object)?  Ex: Have you ever ate paper?
  (Bạn đã ăn giấy bao giờ chưa?)

  Has he ever broken his arm before?
  (Anh ấy có gãy tay trước đây chưa?)

  How long have you studied in Bui Thi Xuan high school?
  (Bạn học ở trường trung học Bùi Thị Xuân bao lâu rồi?)

  (!) Câu trả lời ngắn:

   

   

  Yes, I/you/they/we have No, I/you/they/we haven’t
  Yes, he/she/it has No, he/she/it hasn’t
  4) Một số cấu trúc sử dụng thì hiện tại hoàn thành

  Dùng thì hiện tại hoàn thành sau cấu trúc so sánh hơn nhất

  Ex: It is the most worst thing I have ever done in my life
  (Nó là điều tệ nhất mà tôi từng làm trong đời)

  Dùng thì hiện tại hoàn thành sau cấu trúc: This/It is the first/second… times
  Ex: This is the second times Kate has had a new house
  (Đây là lần thứ hai Kate có nhà mới)

  5) Đoạn hội thoại ngắn sử dụng thì hiện tại hoàn thành:

  Bill: Hello everybody, I am your English teacher in this semester. And my full name is Bill Colins. Have any questions for me right now?

  (Xin chào cả lớp, tôi sẽ là giáo viên tiếng Anh của em trong học kỳ này. Và tên đầy đủ của tôi là Bill Colins. Có bất kì câu hỏi nào dành cho tôi ngay bây giờ không?)

  John: Yes, teacher. How long have you taught in this school?
  (Vâng có, thưa thầy. Thầy đã dạy ở trường này bao lâu rồi ạ?)

  Bill: I have worked in this school for 10 years. 
  (Tôi đã làm việc ở đây được 10 năm rồi.)

  John: Really? Why I haven’t met you before?
  (Thật ạ? Vậy sao em chưa bao giờ gặp thầy trước đây nhỉ?)

  Bill: Oh. I’m kidding. I just have came here for 10 days. Haha. Another questions?
  (Ồ. Tôi giỡn đó. Tôi chỉ mới chuyển về đây khoảng 10 ngày thôi. Haha. Còn câu hỏi nào khác không?)

  Katy: I have never studied english before. Can you help me, teacher?
  (Em chưa bao giờ học tiếng Anh. Thầy có thể giúp em không?)

  Bill: What’s your name?
  (Em tên gì nhỉ?)

  Katy: Beckkett. But you can call me Katy
  (Beckkett. Nhưng thầy cũng có thể gọi em là Katy)

  Bill: Seriously, Katy? You said “I have never studied English before” but you’re talking by English. 
  (Nghiêm túc hả Katy? Em nói “em chưa từng học tiếng anh” nhưng em đang nói chuyện bằng tiếng Anh đấy)

  Katy: I’m kidding. Haha
  (Em giỡn thôi. Haha)
  All class laugh (Cả lớp cười rộ)

    bởi Nguyễn Phương Thảo 25/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • I- CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

  1. Khẳng định:

  S + have/ has + VpII

  Trong đó:       S (subject): chủ ngữ

                          Have/ has: trợ động từ

                          VpII: Động từ phân từ II

  CHÚ Ý:

  - S = I/ We/ You/ They + have

  - S = He/ She/ It + has

  Ví dụ:

  - I have graduated from my university since 2012. (Tôi tốt nghiệp đại học từ năm 2012.)

  - She has lived here for one year. (Cô ấy sống ở đây được một năm rồi.)

  2. Phủ định:

  S + haven’t / hasn’t + VpII

  Câu phủ định trong thì hiện tại hoàn thành ta chỉ cần thêm “not” vào sau “have/ has”.

  CHÚ Ý:

  - haven’t = have not

  - hasn’t = has not

  Ví dụ:

  - We haven’t met each other for a long time. (Chúng tôi không gặp nhau trong một thời gian dài rồi.)

  - He hasn’t come back his hometown since 1991. (Anh ấy không quay trở lại quê hương của mình từ năm 1991.)

  3. Câu hỏi:

  Have/ Has + S + VpII ?

                                 Trả lời: Yes, I/ we/ you/ they + have. -Yes, he/ she/ it + has.

                                              No, I/ we/ you/ they + haven't. - No, he/ she/ it + hasn't.

  Câu hỏi trong thì hiện tại hoàn thành ta chỉ cần đảo trợ động từ “have/ has” lên trước chủ ngữ, động từ theo sau ở dạng phân từ II.

  Ví dụ:

  Have you ever travelled to America? (Bạn đã từng du lịch tới Mỹ bao giờ chưa?)

    Yes, I have./ No, I haven't.

  Has she arrived London yet? (Cô ấy đã tới Luân Đôn chưa?)

   Yes, she has./ No, she hasn't.

  II- CÁCH SỬ DỤNG CỦA THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

  1. Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai.

  Ví dụ:

  - I have worked for this company since 2010. (Tôi đã làm việc cho công ty này từ năm 2010)

  Ta thấy sự việc “làm việc cho công ty này” bắt đầu từ năm 2010 là thời gian trong quá khứ kéo dài đến hiện tại (đến nay vẫn đang làm việc ở đây) và còn có thể tiếp tục trong tương lai.

  - She has taught English for 2 years. (Cô ấy đã dạy tiếng Anh được 2 năm rồi.)

  Ta thấy việc “dạy tiếng Anh” đã bắt đầu cách đây 2 năm, vẫn tiếp tục đến hiện tại và còn có thể tiếp tục trong tương lai.

  2. Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không xác định, và muốn nhấn mạnh vào kết quả.

  Ví dụ:

  - I have met her several times. (Tôi gặp cô ấy vài lần rồi.)

  Ta xác định được việc “gặp cô ấy” đã bắt đầu trong quá khứ nhưng không rõ là bao giờ, và biết được kết quả là đến hiện tại là “gặp được vài lần rồi”. Vì vậy ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành.

  - She has written three letters for her friend. (Cô ấy đã viết được 3 lá thư cho bạn của mình.)

  Ta thấy việc “viết thư” bắt đầu trong quá khứ không rõ là khi nào nhưng kết quả là “viết được 3 lá thư” rồi nên ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành để nói.

  III- CÁCH THÀNH LẬP ĐỘNG TỪ PHÂN TỪ II TRONG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

  1. Động từ theo quy tắc ta thêm “ed” vào sau động từ.

  Ví dụ: wach – watched        stop – stopped

  * Những chú ý khi thêm “ed” vào sau động từ:

  - Thông thường ta thêm “ed” vào sau động từ.

  - Ví du:           watch – watched        turn – turned                        want – wanted

  * Chú ý khi thêm đuôi “-ed” vào sau động từ.

  + Động từ tận cùng là “e” -> ta chỉ cần cộng thêm “d”.

  Ví dụ:             type – typed              smile – smiled           agree – agreed

  + Động từ có MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên âm -> ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ed”.

  Ví dụ:             stop – stopped          shop – shopped        tap – tapped

  NGOẠI LỆ: commit – committed              travel – travelled                  prefer - preferred

  + Động từ tận cùng là “y”:

  - Nếu trước “y” là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) ta cộng thêm “ed”.

  Ví dụ:             play – played                        stay - stayed

  - Nếu trước “y” là phụ âm (còn lại ) ta đổi “y” thành “i + ed”.

  Ví dụ:             study – studied         cry – cried

  2. Động từ bất quy tắc.

  Một số động từ bất quy tắc ta không thêm đuôi “ed” vào sau động từ (ta có thể học thuộc trong bảng động từ bất quy tắc cột 3. http://tienganh247.info/bang-dong-tu-bat-quy-tac-irregular-verbs-a184.html)

  Ví dụ: go – gone       see – seen      buy - bought

  IV- DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

  Trong câu có các trạng từ:

  - already (đã )                       - never (chưa bao giờ)                     - ever (đã từng)

  - yet (chưa)                            - just (vừa mới)                                 - so far (cho đến bây giờ)

  - recently (gần đây)             - lately (gần đây)                             

  -  up to now, up to present, up to this moment: Cho tới tận bây giờ

  - in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: trong …. qua

  Ví dụ: During the past 2 years: trong 2 năm qua

  - Since + mốc thời gian: kể từ …. (since 2000: kể từ năm 2000)

  Nếu sau “since” là một mệnh đề thì mệnh đề trước since chia thì hiện tại hoàn thành còn mệnh đề sau since chia thì quá khứ đơn.

  Ví dụ: I have studied English since I was a child. (Tôi học tiếng Anh kể từ khi tôi còn nhỏ.)

  - for + khoảng thời gian: trong vòng … (for 2 months: trong vòng 2 tháng)

  - It is/ This is + the + số thứ tự (first, second, …) + time + mệnh đề chia thì hiện tại hoàn thành: Đó/ Đây là lần thứ ….

  * Vị trí của các trạng từ trong thì hiện tại hoàn thành:

  already, never, ever,just: sau “have/ has” và đứng trước động từ phân từ II.

  already: cũng có thể đứng cuối câu.

  Ví du: I have just come back home. (Tôi vừa mới về nhà.)

  Yet: đứng cuối câu, và thường được sử dụng trong câu phủ định và nghi vấn.

  Ví dụ: She hasn’t told me about you yet. (Cô ấy vẫn chưa kể với tôi về bạn.)

  so far, recently, lately, up to present, up to this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: Có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

  Ví dụ: I have seen this film recently. (Tôi xem bộ phim này gần đây.)

  V- BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

  Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

  1. She already ( watch) this movie.

  2. He (write) his report yet?

  3. We (travel) to New York lately.

  4. They (not give) his decision yet.

  5. Tracy ( not see) her friend for 2 years.

  6. I (be) to London three times.

  7. It (rain) since I stopped my work.

  8. This is the second time I (meet) him.

  9. They (walk) for more than 2 hours.

  10. You (get) married yet?

  Bài 2: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi sử dụng từ gợi ý trong ngoặc:

  1. She started to live in Hanoi 2 years ago. (for)

  ->  …………………………………………………

  2. He began to study  English when he was young. (since)

  ->  …………………………………………………

  3. I have never eaten this kind of food before. (This is)

  ->  …………………………………………

  4. I have never seen such a beautiful girl before. (She is)

  ->  …………………………………………

  5. This is the best novel I have ever read. (before)

  ->  …………………………………………

  VI- ĐÁP ÁN

  Bài 1:

  1. She already ( watch) this movie. (Cô ấy đã xem bộ phim này rồi.)

  - has already watched

  2. He (write) his report yet? (Anh ấy đã viết báo cáo chưa?)

  - Has he written

  3. We (travel) to New York lately. (Chúng tôi đi du lịch tới New York gần đây.)

  - have travelled

  4. They (not give)  their decision yet. (Họ vẫn chưa đưa ra quyết định.)

  - haven’t given

  5. Tracy ( not see) her friend for 2 years. (Tracy không gặp bạn cô ấy trong vòng 2 năm.)

  - hasn’t seen

  6. I (be) to London three times. (Tôi đã tới Luân Đôn 3 lần rồi.)

  - have been

  7. It (rain) since I stopped my work. (Trời mưa kể từ lúc tôi dừng công việc của mình.)

  - has rained

  8. This is the second time I (meet) him. (Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.)

  - have met

  9. They (walk) for more than 2 hours. (Họ đã đi bộ được hơn 2 tiếng đồng hồ.)

  - have walked

  10. You (get) married yet? (Bạn đã kết hôn chưa?)

  - have you got

  Bài 2:

  1. She started to live in Hanoi 2 years ago. (for) (Cô ấy bắt đầu sống ở Hà Nội cách đây 2 năm.)

  ->  She has lived in Hanoi for 2 years. (Cô ấy sống ở Hà Nội được 2 năm rồi.)

  2. He began to study  English when he was young. (since) (Anh ấy bắt đầu học tiếng Anh khi anh ấy còn trẻ.)

  ->  He studied English since he was young. (Anh ấy học tiếng Anh kể từ khi anh ấy còn trẻ.)

  3. I have never eaten this kind of food before. (This is) (Trước đây tôi chưa bao giờ ăn loại thức ăn này.)

  ->  This is the first time I have ever eaten this kind of food. (Đây là lần đầu tiên tôi từng được ăn loại thức ăn này.)

  4. I have never seen such a beautiful girl before. (She is) (Trước đây tôi chưa bao giờ gặp một cô gái nào đẹp như vậy.)

  ->  She is the most beautiful girl I have ever met. (Cô ấy là cô gái đẹp nhất mà tôi đã từng gặp.)

  5. This is the best novel I have ever read. (before) (Đây là cuốn tiểu thuyết hay nhất mà tôi từng đọc.)

  ->  I have never read such a good novel before. (Trước đây tôi chưa từng đọc một cuốn tiểu thuyết nào hay như vậy.)

    bởi ミ★Bạch Kudo★彡 08/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON