RANDOM

What time ..... (the banks/ close) hear?

Put the verb into the correct form.

- What time ..... (the banks/ close) hear?

-I've got a computer, but I ..... (not/use) it much.

-Where ..... (Martin/ come) from? "He's Scottish"

- 'What ..... (you/ do)?' "I'm an electrician"

- It ..... (take) me an hour to get to work. How long ..... (it/ take) you?

- Look at this sentences. What ..... (this word/ mean)?

- David isn't very fit. He ..... (not/ do) any sport.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Put the verb into the correct form.

  - What time do the bank close (the banks/ close) hear?

  -I've got a computer, but I don't use (not/use) it much.

  -Where does Martin come (Martin/ come) from? "He's Scottish"

  - 'What do you do (you/ do)?' "I'm an electrician"

  - It take (take) me an hour to get to work. How long does it take (it/ take) you?

  - Look at this sentences. What does this word mean (this word/ mean)?

  - David isn't very fit. He doesn't do (not/ do) any sport.

    bởi Nguyễn Thu Giang 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • 1. My Latin class is (boring)........ than my English class...

  2.In the UK, the streets are generally(narrow)..... than is the USA...

  3. London is (busy) .... than Glasgow...

  4.Julie is (quiet)... than her sister...

  5.Amanda is (ambitious)... than her classmates...

  6.My garden is a lot (colourful)... than is park...

  7.His house is a bit (comfortable).... than a hotel....

  8.The second pig made his house out of wood which was a bit (difficult)........ than building a straw house.

  9.The pig worked very (hard)........... but finallys got his house ready beforewinter.

  10. A cheetah is..... than a horse. (fast)

  11. Susan 's hair is........ than Betty's. (short)

  12. The Mt Blance is..... than the GroBglockner, the Mt Everest is the.......moutain.(high)

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • I/Fill in the blanks with the appropriate forms of the adjectives in brackets.

  1.Bangladesh is the(wet).....................of the threecountries:Vietnam,England and Bangladesh.

  2.The Saharaí the world'(hot)........................desert.

  3.A dog í (intelligent).................................student in my class.

  6.He looked very........................when i told him the news.

  A.happily;B.happy;C.happiness;D.was happy

  7.She is......................in history.

  A.interests;B.interested;C.interesting;Dbeing interestbanhqua

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Read the information in the table and write TRUE or FALSE.

  People TV programmes How often they watch their programmes
  Mimi (girl)

  Game shows

  Soap operas

  Mon, Tue, Wed

  Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

  Karen (girl)

  Cooking programmes

  The news

  Mon, Wed

  Mon, Wed, Fri, Sat, Sun

  Lee (boy)

  Reality shows

  Chat shows

  Wed

  Tue, Thu, Sat

  Henry (boy)

  Cartoons

  Comedies

  Sat, Sun

  Thu, Fri, Sat

  1. Lee watches chats shows and comedies three times a week. _____

  2. Henry doesn't watch the news. _____

  3. Mimi watches soap operas every day. _____

  4. Karen watches TV four times a week. _____

  5. Lee doesn't watch TV on Wednesdays. _____

  6. Henry watches cartoons once a week. _____

  7. Mimi watches game shows every Monday. _____

  8. Karen doesn't watch TV on Tuesdays. _____

  23/08/2019 |   1 Trả lời

 • Rewrite the sentences:

  1. They will build a new supermarket here.

  A new supermarket ...

  2. I spend three hours doing my homework everyday.

  It takes ...

  3. "What kind of films do you like best, Linda?", asked Peter.

  Peter asked ...

  4. Although I left home early, I was late for the meeting.

  Despite ...

  06/03/2019 |   1 Trả lời

 • What is the wettest place in Vietnam? Nơi nào ẩm nhất Việt Nam?

  What is the hottest place in Vietnam? Nơi nào nóng nhất Việt Nam ?

  What is the coolest place in Vietnam? Ned nào mát nhất Việt Nam?

  What is the coldest place in Vietnam? Nơi nào lạnh nhất Việt Nam?

  Travelling (Du lịch)

  What is the nicest city in Vietnam?

  Nơi nào là thành phố đẹp nhất Việt Nam ?

  What is the best place for tourists to come?

  Đâu là điểm đến tốt nhất cho khách du lịch?

  What is the most convenient time of the year to visit it?

  Thời điểm nào trong năm là tiện lợi nhất để đến thầm ?

  What are the reasons? Lý do là gì?

  What’s the fastest way to travel around Vietnam?

  Cách nhanh nhất để đi du lịch quanh Việt Nam là gì?

  Natural attraction (Điểm hấp dẫn của thiên nhiên)

  What is the highest mountain in Vietnam?

  Ngọn núi nào cao nhất Việt Nam?

  What is the longest river? Con sông nào dài nhất?

  What is the biggest island? Hòn đảo nào lớn nhất?

  What is the largest lake? Hồ nào lớn nhất?


  TRẢ LỜI BẰNG TIẾNG ANH nhé!

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • 1 . viết về ngày khai giảng

  2. viết về ngày đầu tiên đi học

  23/08/2019 |   2 Trả lời

 • 57 he (live).....................in HCM city

  23/08/2019 |   6 Trả lời

 • đặt câu cho phần in ngang:

  1.my mother goes to work at 7:00

  2.he play soccer on sungdays

  3.I do my homework in the evening

  4.he plays sports at 4:30

  5.we have test on monday

  6.he stays at home on sunday

  7.he bus at in the supermaket

  24/08/2019 |   1 Trả lời

 • Làm nhanh giúp mik bài này nha, mik đang cần rất gấp !! Mơn nhiều

  I. VOCABULARY AND GRAMMAR :

  a) Circle the best answer A, B, C or D to complete the sentences :

  1. How often do you do morning exercises in the summer ?

  A. I like it B. I play soccer C. Yes, I do D. I sometimes do

  2. We are going to have an English examination ............... April, 21st.

  A. on B. to C. at D. in

  3. There is a lot of ...................... in Viet Nam. Our country is very green.

  A. sun B. sunny C. rainy D. rain

  4. My friend, Linh ......................... drinks cocacola and beer.

  A. don't B. never C. doesn't D. isn't

  5. ......................... is your uncle going to stay here ? -................... about three days.

  A. How long - For B. How far - For C. How long - At D. How long - From

  6. The room of my parents is small. "The room of my parents'' means :

  A. my room's parents B. my room' parents C. my parents's room D. my parents' room

  7. When it is hot, we often feel quite ....................

  A. happy B. hungry C. worried D. thirsty

  8. In our country, the weather often ................... quickly.

  A. change B. changes C. is changing D. is going to change

  9. My French penpal, Jack can speak six ............... fluently.

  A. speeches B. countries C. languages D. nationalities

  10. I want a good pair of shoes because I always goes ............... in the morning.

  A. sailing B. swimming C. jogging D. fishing

  24/08/2019 |   1 Trả lời

 • Các bạn giúp mình dịch bài này sang tiếng anh hộ minh mà ko dùng google nhé

  Amazon khai trương cửa hàng tiện lợi không cần nhân viên thu ngân

  Người khổng lồ trong lĩnh vực trực tuyến Amazon ngày 22/1 đã mở một cửa hàng tiện lợi Amazon Go không cần nhân viên thu ngân ở Seattle. Đến với cửa hàng này, khách hàng chỉ việc quét điện thoại có cài ứng dụng mua hàng của Amazon khi vào cửa và thoải mái chọn hàng hóa rồi đi ra ngoài mà không cần phải xếp hàng chờ thanh toán tại các quầy thu ngân như các cửa hàng thông thường.

  Amazon đã giới thiệu khái niệm về cửa hàng Amazon Go cách đây hơn một năm. Cửa hàng tiện lợi này rộng 170 m2, ban đầu sẽ cung cấp các sản phẩm tạp hóa cho nhân viên của Amazon trước khi mở cửa cho công chúng. Trong một thông điệp phát trên trang web của mình, Amazon cho biết họ đã tạo ra công nghệ mua sắm tiên tiến nhất thế giới và người tiêu dùng sẽ không bao giờ phải chờ đợi.

  Những người được trang bị ứng dụng có thể nhặt đồ vật trong cửa hàng và đặt chúng trực tiếp vào túi của mình mà không cần giỏ hàng hoặc xe đẩy hàng. Thay vào đó, các món hàng được tự động thêm vào tài khoản trực tuyến của khách hàng khi chúng được xóa khỏi kệ, hoặc xóa khỏi tài khoản mua sắm nếu mặt hàng đó được đưa trở lại kệ hàng. Theo Amazon, hệ thống bán hàng của cửa hàng dựa vào hệ thống camera, cảm biến và trí thông minh nhân tạo.

  24/08/2019 |   4 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)