YOMEDIA

Viết về sở thích của bạn bằng tiếng Anh

Viết về sở thích của bạn bằng Tiếng Anh.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (4)

 
 
 
 • 1.Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh

  I have many hobbies, but I like reading most. Books are always a good friend to me. It is a good way to improve my vocabularies by exposing many new words. By reading, I get better at concentration because it requires me to focus on what I am reading for long periods. It also opens up the knowledge door for me. Reading books tell me about the world's history, let me see the structure of the brain, or bring me a story of Sherlock Holmes. I think reading is one of the most interesting indoors activity.

  Bài dịch

  Tôi có khá nhiều sở thích nhưng đọc sách là một trong những sở thích mà tôi thấy thú vị nhất và sách luôn là người bạn thân thiết đồng hành cùng tôi. Đọc sách giúp tôi nâng cao vốn từ vựng bởi nó chứa đựng rất nhiều từ mới. Khi đọc tôi nhận được sự tập trung cao độ bởi nó đòi hỏi tôi phải tập trung và những gì tôi đọc trong thơi gian dài. Đọc sách cũng mở ra rất nhiều tri thức mới như tìm hiểu về lịch sử thế giới, biết được cấu trúc của não và biết được câu chuyện về Sherlock Holmes.Tôi nghĩ rằng đọc là một hoạt động trong nhà thú vị nhất đối với tôi

  2. Viết vế sở thích xem phim

  I like watching movies, especially horror and action movies. I find myself a stronger person when I watch these films. There is another hobby that I really enjoy – gathering with my friends for chatting. I like the Thailand and Chinese cuisines because they are tasty and spicy. Moreover, I enjoy myself by swimming and reading books when I am alone

  Bài dịch

  Tôi thích xem phim, đặc biệt là các thể loại hành động và kinh dị. Bởi khi xem những phim đấy tôi cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn. Còn một thú vui nữa đó là được tụ tập bạn bè để ăn uống và tán gẩu. Tôi thích nền văn hóa ẩm thực của Thái Lan và Trung Hoa bởi vì tôi cảm thấy những món đó có vị cay và đậm đà. Ngoài ra, bơi lội và đọc sách cũng là một sở thích khi tôi muốn một mình.

  3. Viết về sở thích nghe nhạc

  My hobbies are listening to music, watching films and travelling. I love many kinds of music; especially, when I fill myself with the sorrow, I love the songs which can share my sadness. I also like watching some US sitcoms such as: How I met your mother, Once upon a time, Sabrina is the thing I enjoy in my leisure time. Besides, I extremely love travelling, exploring new places with plentiful cuisines and nature, especially walking along the beach in the dusk that make me comfortable and peaceful.

  Bài dịch

  Sở thích của tôi là nghe nhạc, xem phim và đi du lịch. Tôi thích nghe nhạc các thể loại, đặc biệt những khi tôi buồn tôi thường nghe những bài hát có tâm trạng giống tôi. Tôi thích xem những bộ phim sitcom của Mỹ như How I met your mother, Once upon a time, Sabrina… Ngoài ra tôi cực kỳ thích được đi du ngoạn khắp nơi, khám phá những vùng đất có thiên nhiên và ẩm thực phong phú, đặc biệt là đi biển, tôi thích được tản bộ dọc theo đường biển vào buổi chiều, nó làm tôi cảm thấy thoải mái và bình yên.

  Working 8 hours per day makes me feel exhausted, I sometimes feel as if I’m choking by hard work and stresses. So, music is one of my joys. I feel completely relaxed when listening to the Ballad songs. Music helps me out of all the stresses from work; with me, music is my soulmate.

  Bài dịch

  Hàng ngày, tôi phải làm việc suốt 8h đồng hồ. Công việc mệt mỏi và áp lực khiến đôi lúc tôi thấy ngạt thở. Vậy nên âm nhạc là niềm vui của tôi. Mỗi khi mệt mỏi hay áp lực, tôi thường nghe nhạc. Những bản nhạc ballad khiến tôi cảm thấy được thư giãn, thoải mái. Có thể nói, âm nhạc như người bạn tri kỉ, giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn sau những giờ làm việc căng thẳng.

  4. Viết về sở thích chơi thể thao bằng tiếng Anh

  My favorite hobby is playing football in spare time. After completing my home work at home, I generally spend my lot of free time in playing football. I was so interested to play football from my childhood however started learning to play well when I was 5 years old. I was in one class when I was 5 years old. My father asked to my class teacher in the PTM about my hobby of football. And my teacher told him that there is a facility of playing sports daily in the school from class 1 so you can admit your child. Now, I really enjoy playing football and participate in the inter-school competitions.

  Bài dịch

  Sở thích yêu thích của tôi là chơi đá bóng vào thời gian rảnh. Sau khi hoàn thành hết bài tập về nhà, tôi hay dùng thời gian rảnh để chơi đá bóng. Tôi đã rất hứng thú với việc chơi bóng từ hồi còn rất nhỏ dẫu vệ tôi bắt đầu học cách chơi bóng tử tế khi tôi 5 tuổi. Tôi đi học khi toou 5 tuổi. Cha tôi nói với thầy giáo ở PTM của tôi về sở thích bóng đá của tôi. Và thầy tôi bảo ông rằng có 1 trung tâm thể thao nhỏ mở cử hàng ngày ở trường giành cho các em lớp 1 trở lên vì vậy anh có thể cho con trai mình tham gia. Giờ đây, tôi thật sự thích chơi bóng đá và tham gia vào các cuộc thi liên trường.

  bạn chọn bài nào cũng được

    bởi Quỳnh Hương 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Hãy viết 1 bài văn bằng Tiếng Anh ns về gia đình của mình . Các bn giúp mình với ,Mình đi thi ns TA cấp huyện nên phỉa lm văn TA nhưg mãi chả lm đc

  25/03/2019 |   4 Trả lời

 •  

  Question 1: A. concentrate       B. confine                  C. convention            D. conceal

  Question 2: A. booked              B. missed                   C. described             D.pronounced

   II. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions .

  Question 3: A. capture              B. ensure                    C. pleasure                 D. picture

  Question 4: A. particular       B. circumstances        C. advertisement      D.environment

  Question 5: A. museum             B. recommend           C. commitment          D. position

   III.Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions .

  Question 6:  I ______ work last week, but I changed my mind.

  A. have started              B. was going to start      C. had started                D. would start

  Question 7:  He came ______ a lot of criticism for the remarks he made in a television interview.

  A. out of                        B. in for                         C. off                             D. over

  Question 8:  When she died, she gave _________  all her money to a charity for cats.

  A. off                             B. on                              C. away                          D. out

  Question 9:  Anna is holding her shopping bag with one hand and turning the door handle

    with ______.

  A. the other                    B. another                      C. others                        D. other

  Question 10:  This is valuable _________  chair which dates back to the eighteeth century.

  A. traditional                 B. old-fashioned            C. antique                      D. ancient

  Question 11:  “What’s the matter? You don’t look very well.”   – “I feel a little _____________.”

  A. under the weather                                            B. out of the blue

  C. out of order                                                     D. under the impression

  Question 12:  There's a good film  _______ town.

  A. in on                          B. on in                          C. at                               D. over

  Question 13:  Now that Susan has moved to the country, her visits to see in the city are________

  A. between few and far                                         B. far and betwwen

  C. between and far                                               D. few and far between

  Question 14:  It is a ___________  .

  A. blue polyester sleeping bag                              B. polyester sleeping blue bag

  C. blue sleeping polyester bag                              D. sleeping blue polyester bag

  Question 15:  Where is he? He should __________ at home hours ago.

  A. were                          B. had been                    C. be                              D. have been

  Question 16:  I never read ________ newspapers during the week, but I buy ______Observer every Sunday  and I read it in ________bed.

  A. the / the / no article                                        B. the / a / the

  C. no article / the / no article                                D. a / a / the

  Question 17:  _______ imaginative stories about the origin of the game of chess.

  A. Of the many              B. Many of the              C. There are many          D. Many

  Question 18:  In a formal interview, it is essential to maintain good eye _______ with the interviewers.

  A. touch                         B. link                            C. contact                      D. connection

  Question 19:  Oil shale is a soft, fine-grained sedimentary rock _______ oil and natural gas are obtained.

  A. is from                       B. from which                C. from                          D. is which

  Question 20:  The government was finally ______ by a minor scandal.

  A. taken down               B. brought down           C. put back                    D. pulled down   

  14/10/2019 |   2 Trả lời

 • Viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh nói về đất nước em yêu thích ?khocroi

  27/02/2019 |   4 Trả lời

 • I. VOCABULARY AND GRAMMAR. (35 points)Part 1:Choose the best answer among A, B, C or D. (15 points)1. My father is ..................... man.A. a old B. an old C. not young D. not very young2. I’m tired. I’d like ..................... .A. sit down B. sitting down C. to sit down D. to sitting down3. Do you have any toothpaste? I’d like a large ..................... .A. tin B. roll C. bar D. tube4. Choose the word having the underlined letter pronounced differently:A. pretty B. get C. wet D. dentist5. Bangkok is ..................... capital of Thailand.A. a B. one C. X D. the6. There are ..................... girls in his class.A. not B. no C. none D. any7. ..................... she plays the piano!A. How beautiful B. How beautifully C. What good D. What well8. On ..................... we often go out.A. nights of Saturday B. Saturday nightsC. Saturday’s nights D. none is correct9. I don’t want much sugar in coffee. Just ....................., please.A. little B. a little C. few D. a few10. The weather is ..................... today than yesterday.A. much better B. very better C. too better D. so better

   

  14/10/2019 |   3 Trả lời

 • Thêm từ viết lại câu

   mother / father / would / drink / orange juice / because / feel / thirsty / tired.

  27/02/2019 |   4 Trả lời

 • Sắp xếp:

   and / Lan / meal / day / likes / dinner / is / because / happy / it / the / a / big / of.

  27/02/2019 |   4 Trả lời

 • What là cái gì vậy bạn ai nhanh được 1 likeok

  27/02/2019 |   7 Trả lời

 • 1.love/I/Disneyland/!

  2.must/come/you/!

  3.you/wish/I/were/here/!

  (this put the appropriate word)

  27/02/2019 |   4 Trả lời

 • Read the text and choose the best answer.

  1. Anna: Where did you find them?

     Jane: A. Yes, in town                                B. Last week                                   C. In a shop in town

  2. Anna: Was it a good shop?

      Jane: A. Yes, well                                   B. Yes, very                                   C. Yes, good

  3. Anna: Do you go shopping a lot?

     Jane: A. Very weekend!                           B. All weekends!                              C. Last weekend!

  4. Anna: And what do you buy?

    Jane: A. I like buying clothes                    B. I'd like to buy clothes                  C. I liked buying clothes

  5. Anna: Would you like to go shopping this weekend?

     Jane: A. I like to                                     B. I'd love to                                   C. I'd want to

  6. Anna: Where shall I see you?

     Jane: A. At the station                          B. On the station                          C. To the station

  14/10/2019 |   3 Trả lời

 • Dịch câu sau: In the Spring,my  hometown very beautiful. The trees whispering in the wind.
  Dịch nhé!ngaingung

  27/02/2019 |   4 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)