ADMICRO

Viết sao cho nghĩa không đổi: Very morning MR. HA drives to work

viết sao cho nghĩa không đổi

every morning MR . HA drives to work

MR. HA goes..........................

her class has a new students

there

where does his friend live?

what...................

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • tell your partner about your family

  26/02/2019 |   4 Trả lời

 • Rewrite the following sentences
  9.both Nam and Lan are hard-working.=>Nam works.............
  10.Jane is best tennis player in the team=>No one................
  12.I can not cook as well as my brother=>My mother is....................
  13.he run faster than I can
  =>I can not...............
  =>he is..........
  14.Is this the cheaper carpet you have got?=>have you got...........................
  15.Lan is better cook than Hoa
  =>Hoa can't.................................
  =>Hoa is......................................
  16.apples are usually cheaper than oranges=>Apples aren't......................
  18.she liked Rome a little and Paris less=>She thought that Rome..............
  19.She knows a lot more about it than I do=>I don't know..........................

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Choose the best answer:

  1. ... the programme is late, we will wait to watch it.

  A. Because

  B. Although

  C. When

  D. So

  2. That is ... book i have ever read.

  A. the borest

  B. the boring

  C. the most boring

  D. the most bored

  Rewrite the sentences

  Although he studied hard, he didn't pass the exam (despite)

  => ...........................................

  26/02/2019 |   3 Trả lời

 • cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành câu

  our house ( have ) ............ a small yard

  they ( play ) ....... soccer in the yard now

  what time you ( go ) ..... to school

  Nam ( not brush ) ............ his teeth in the eveing

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Rewrite the following sentences
  20.I'd like to visit India more than any other country in the world.=>India is.........................
  21.No restaurant in the city is better than that restaurant is.............
  22.he drives more carefully than he used to.=>he doesn't drive...................
  23.Jane can swim father than I can=>I can't.................
  24.This exercise is easier than that one.
  =>This exercise is...........
  =>That exercise is.............
  25.A play is often longer than a film.
  =>A film is ...............
  =>A film doesn't.................
  26.He drives faster than I do.
  =>he is....
  =>I am....
  =>I don't......
  27.No one can run faster than me.=>Iam.........
  28.I do not have any bigger problem than pr />29.They understand more than we do.=>we don't...............
  30.John was my best friend, but we aren't friends anymore=>John used........
  31.I eat ice-cream now, but I disliked eating it when I was a child.=>I used........
  32.I don't walk to school anymore=>I used..................

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • IV : Em hãy điền một từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau :

  1.The school starts ________ (1) 7 o'clock in the morning and _________ (2) at eleven fifty.

  2.After work he comes back home and has lunch at ________(3) quarter past twelve.

  Các bạn giúp mình nha mình đang cần gấp !!! vui

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • write about your birthday party

  1.when was your last birthday party?

  .................................................

  2.who went your party?

  ..................................................

  3.what did you and your friend do at the party?

  .............................................................

  trả lời các câu hỏi trên và dựa vào đó để viết bài tiếng anh ngắn về bửa tiệc sinh nhật của bạn

  (lưu ý:ài văn có đầy dủ các ý trên và thêm câu văn khác tùy)

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • khi nào thêm study,have,play,do

  26/02/2019 |   2 Trả lời

 • Các bạn hãy nêu một số câu thơ nói về các quy tắc thêm ed và thêm s,es vào sau từ cho mình vs

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • can/turn/on/the/please/lights/you/?

  you/would/have/a picnic/to/like/next Sunday/?

  sorry/oh/can't/we

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)