RANDOM
VIDEO

Viết một đoạn văn ngắn vê môn bóng rổ basketball is my favorite sport of all time. It is also my passion for life, my uncle is the one who inspired me to play basketball?

viết một đoạn văn tiếng anh vê môn bóng rổ

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (2)

 
 
 
 • Basketball is my favorite sport of all time. It is also my passion for life.
  My uncle is the one who inspired me to play basketball. My 3 favorite basketball players are Dwyane Wade, Kobe Bryant and Micheal Jordan.
  Basketball is a great way to get your mind off things and express yourself. Every time I step out on the court, it becomes a chance for me to show every aspects of who I really am from an emotional, physical, and competitive standpoint.

  I personally feel that basketball teaches many life lessons. Basketball is a sport that requires personal skill, team work and speed. It is also an opportunity to help individuals grow by responsibility, hardwork and leardership. These things are what you can apply to your daily life and help you grow. When you play basketball you feel much more confident about yourself.

  One other reason that I love basketball is you only need yourself to play the game or you can play it with teammates. Team work is one of the most important keys for playing basketball. Good basketball team always do some great teamworks. It is wonderful when we do some fake moves to make the opponents jump, and then we pass the ball to other teammates.

  I like to play basketball outside with my friends we always have a good time together. Sometime, when we lose game, we will discuss our weakness together, and we all believe that next time we can play better. Basketball makes us trust each other more and make our friendship becomes stronger.
  Basketball in my opinion is the best thing I can do to have fun while burning a few calories. It is a sport that can work your whole body. Playing basketball is like studying for the test, if you don’t play hard, you may lose the game.

  For me there is not only one word that can describe how much I love basketball. It makes me feel great and satisfied. It is a very addicting sport that makes you want to play more and more. It is a great hobby for everyone to have and is a great way to bond with family members and friends.

  Bài dịch:

  Bóng rổ là môn thể thao yêu thích của tôi từ trước đến nay. Nó cũng là niềm đam mê của tôi cho cuộc sống.

  Chú tôi là người truyền cảm hứng để cho tôi chơi bóng rổ. 3 cầu thủ bóng rổ yêu thích của tôi là Dwyane Wade, Kobe Bryant và Micheal Jordan.

  Basketball là một cách tuyệt vời để tâm trí của bạn quên đi mọi thứ và thể hiện chính mình. Mỗi lần tôi bước ra sân, nó sẽ trở thành một cơ hội để tôi cho thấy mọi khía cạnh thực sự của bản thân từ quan điểm tình cảm, thể chất, và cạnh tranh.

  Cá nhân tôi cảm thấy rằng bóng rổ dạy chúng ta nhiều bài học cuộc sống. Bóng rổ là một môn thể thao đòi hỏi kỹ năng cá nhân, làm việc nhóm và tốc độ. Đây cũng là một cơ hội để giúp các cá nhân phát triển các khía cạnh trách nhiệm, sự chăm chỉ và tính lãnh đạo. Những điều này là những gì bạn có thể áp dụng cho cuộc sống hàng ngày và giúp bạn trưởng thành. Khi bạn chơi bóng rổ, bạn cảm thấy tự tin hơn nhiều về bản thân.

  Một lý do tôi yêu bóng rổ nữa là bạn chỉ cần một mình để chơi hoặc bạn có thể chơi nó với các đồng đội. Làm việc nhóm là một trong những chìa khóa quan trọng nhất để chơi bóng rổ. Một đội bóng rổ tốt luôn có tinh thần làm việc nhóm tuyệt vời. Thật là tuyệt khi chúng tôi làm một số động tác giả để lừa cho đối thủ nhảy lên, và sau đó chúng tôi chuyền bóng cho đồng đội khác.

  Tôi thích chơi bóng rổ bên ngoài với bạn bè của mình, chúng tôi luôn luôn có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Đôi khi, khi chúng tôi thua, chúng tôi sẽ thảo luận về điểm yếu của mình với nhau, và tất cả chúng tôi đều tin rằng trận đấu tới chúng tôi có thể chơi tốt hơn. Bóng rổ làm cho chúng tôi tin tưởng nhau nhiều hơn và làm cho tình bạn của chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn.

  Bóng rổ theo tôi nghĩ là điều tốt nhất tôi có thể làm gì để vui chơi trong khi đốt cháy một ít calo. Nó là một môn thể thao khiến toàn bộ cơ thể vận động. Chơi bóng rổ giống như ôn bài cho kì thi, nếu bạn không làm hết mình, bạn có thể thua cuộc.

  Đối với tôi, chỉ một từ không thể miêu tả tôi yêu bóng rổ đến nhường nào. Nó làm tôi cảm thấy tuyệt vời và hài lòng. Nó là môn thể thao hấp dẫn đến nỗi làm cho bạn muốn chơi nhiều và nhiều hơn nữa. Đó là một sở thích tuyệt vời cho tất cả mọi người và là một cách tuyệt vời để liên kết các thành viên gia đình và bạn bè với nhau.

  Nếu bạn là người yêu thích bóng rổ, chắc hẳn qua bài viết trên bạn đã biết thêm nhiều điều về môn thể thao này và có thêm nhiều ý tưởng để viết doan van tieng anh ve so thich của riêng mình rồi đấy!

    bởi DuyNguyễn NaKun 13/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • I have a lot of hobbies, in all of them, basketball is my favourit hobbies I love. Basketball is a special sport that requires team work, speed, and personal skill. Basketball is a wonderful sport, I love any minute when I crossover opponent, then I can score. Team work is the most important key for playing basketball. Good team are always doing the great team work. I love playing basketball outside with all my good friend, we have a great time together. Basketball makes me feel satisfy and great.

  Basketball is like one of my best friend. Without it, I will lose fun in my real life. Playing basketball is like learning for the test, if I do not play hard, I may lose that game. Basketball also means a lot to me. I can feel relax and ease when I playing it with my friend.

    bởi [Youtuber] AnhLoc2007 01/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • 21/06/2020 |   0 Trả lời

 • Bài 3 tìm và sửa lỗi sai

  21/03/2020 |   0 Trả lời

 • Please collect all the recyclable material, and take them to the ________ factory.

  A.recylce B. recycled C. recyclable D.recycling

  26/09/2018 |   11 Trả lời

 • viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

  1. Is there a colorful picture in your room?

  -> Has __________________________________

  2. How much are these red notebooks?

  -> What

  3.Many people walk to work for their health.

  ->Many people travel

  29/01/2019 |   1 Trả lời

 • Put the given words/phrases into the right column.

  Do the dishes. Look at the children do the laundry. Take care of old people. Catch thieves. Help sick people. Fight with fake murdered. Find health problems.

  Home robot:.........

  Doctor robot:.........

  Police robot:........

  22/08/2019 |   1 Trả lời

 • PART 5. Fill in the blanks with the correct prepositions. (1,0 pt)

  1. I live only a few yard .........the bus stop.

  2. Last week I played with Duy and I won ........the first time.

  3. I'd like to stay...........home tonight. Is there anything interesting.... ...TV?

  4. A few people are ............. The mountain and they are ......... danger.

  5. Take Bus 16 and get get ......at Hoa Binh Park.

  6. My father always goes to work ............ his own car.

  7. He's not very good.......................repairing things.

  8. Ocean life is ......at 7:30 Laughing out Loud will follow, at 8:00.

  29/08/2019 |   1 Trả lời

 • 1. chữa sỗi sai

  1.we need eight hundred gram of meat

  2. I dont have some or anges , but I have some bonanas

  3. The browns are traveling to ho chi minh city in train

  4. Nam and nga drink some milk at the monent

  5. mai house is in the country . It os not very big

  6. There are two benchs in my room

  7. Mr . hien isnt live in a house in the country

  8. What colour are her eyes ? It's blue

  9. Our classroom is on there floor

  10.We have a lot of homeworks to do to day

  31/08/2019 |   1 Trả lời

 • A/ Make all necessary and additions to produce a complete sentence from each of the following sets of words and sentences.
  1. Sue / not / have / time / finish / last test //
  2. When / you / start / work / this company, David? //
  3. It is / kind / you / offer help / those / poor child //
  4. It / three months / Michael / last watch / a film / cinema //
  5. The bridge / built / 10 years ago //
  B/ Complete the unfinished sentence in such away that it means the same as the sentence printed before it.
  6. Howard likes to play tennis.
  => Howard is excited
  7. She didn't come the competition.
  => She don't show
  8. He was so excellent a candidate that they offered him the job immediately.
  => He was such
  9. He is a good guitarist.
  => He plays
  10. Learning English is very popular now.
  => More and more people

  31/08/2019 |   1 Trả lời

 • River are on of the world's most important natural resources . Many cities are on the large rivers , and .....evry country has a least one river that....an imprtant part in the lives of its people. Besides transportation , river .....water for crops , water to drink , and recreation for people who live along their.....And in......to get water for crops , engineer sometimes build a dam.....a river and let water for crops , water to drink , and recreation for water not .....to irrigate fields but also to make electricity for homes and industries. .....the water often becomes polluted when cities on river bank grow up and the number of industries increases. We are learning that it is necessary to......rivers clean if we want to enjoy the benefit of the natural resources

  05/09/2019 |   1 Trả lời

 • viết 20 từ có phần nguyên âm phát âm là /u/

  help!!!!!!!!!

  06/09/2019 |   1 Trả lời

 • I. Rewrite the sentences:

  1. Mary didn't go to school yesterday because she was sick. (due to)

  2. He left school because his life was hard. (due to)

  3. Mary doesn't go to school because she is ill. (because of)

  II. Put the verb in the right form

  1. - My sister's computer ... (stop) working this morning.

  2. - Emily ... (leave) her job at the hospital because she ... (want) to travel round the world.

  3. - Why ... (Patrick/decide) to sell his car? He ... (spend) a lot of money on it and so he wants to get rid of it.

  4. - What ... (the kids/eat) for lunch today? They ... (have) lunch at school, so I don't know.

  5. Martha ... (arrive) home very tired yesterday. She ... (go) to bed straight away.

  6. The firemen ... (manage) to put out the fire pretty fast.

  02/10/2019 |   1 Trả lời

 • bài tập về thì:

  1,how many times you (see)him since he went to Edinburgh?

  2,Fred's brother just (graduate) from Oxford University

  3,the earth (circle) the sun once every 365 days

  4,up to the present , we (write) almost every lesson in the book

  5,when we (arrive) ..... at the restaurant , the place (be)......... full

  6,the waitress (ask)......... us if we (have)reservations

  7,I (say),''No,my secretary forgets to make them''

  8,the waitress (tell).........us to come back in two hours

  9,my client and I slowly (walk)...........back to the car

  10,then we (see).......... a small grocery store

  11,we (stop) in the grocery store and (buy) .......... some sandwiches

  12,the sun ..... (rise) in the East and set in the West

  13/10/2019 |   1 Trả lời

 • viết một đoạn văn tiếng anh vê môn bóng rổ

  13/10/2019 |   2 Trả lời

 • Which sentence is correct

  a. Are you wanting some fruit juice ? b. You wantsome fruit juice ?

  c. Are you going to want some fruit juice ? d. Do you want some fruit juice ?

  giup voi minh can rattttttttttt gappppppppppppp gianroigianroigianroi

  26/11/2019 |   5 Trả lời

 • has trucks ten cats

  I have many toys. I have five(1)_____,three planes,and(2)_____yo-yos.My friend Mary has some pets.She(3)_____two dogs and three(4)_____.

  26/11/2019 |   3 Trả lời

 • Our cat _________ football!

  02/12/2019 |   7 Trả lời

 • chọn đáp án;

  1.This chair is very ____________.It is a least one meter.

  a.tall

  b.high

  c.length

  d.height

  2.What's the time now?-It is _____________twelve o'clock.

  a.at

  b.nearly

  c.near

  d.most

  3.__________a strange man outside the house.

  a.he''s

  b.it''s

  c.thể''s

  d.thí''s

  4._______________care when you bring that dish.It''s hot.

  a.be

  b.have

  c.make

  c.take

  5kyoko wants to make _______________with the other students in the class.

  a.friend

  b.friends

  c.friendly

  d.friendship

  6.Listen!the news on the radio _________________very interesting.

  a.are

  b.is

  c.has

  d.have

  7.there are ____________eggs in the supermarket.

  a.hundreds of

  b.hundreds

  c.hundred of

  d.of hundereds

  13/10/2019 |   2 Trả lời

 • tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng:

  1.lan and hoa go jogging two times a week

  2.how much bottles of cooking oil do you want?

  3.how sports do they p,ay in the afternoon?

  4.my friends always are late for school

  5.they are playing aerobics at the moment.

  09/11/2019 |   1 Trả lời

 • MỆNH ĐỀ NGUYÊN NHÂN,KẾT QUẢ

  Viết lại câu thêm "BECAUSE'' và "DẤU PHẨY(nếu cần thiết)

  1.He felt cold he put on his coat

  2.We mút put on our raincoat before going ourside it í raining heavily

  3.The boy'ss legs were badly hurt he couldn't play football

  4.I have just finished my dinner I'm not very hungry

  Giúp với .HELP ME!

  khocroi

  16/12/2019 |   3 Trả lời

 • Write about a sport/game you like. Use your own ideas and the following as cues.

  - Name of the sport/game.

  - Is it a team or an individual sport/game?

  - How long does it last?

  - How many players are there?

  - Does it need any equipment?

  21/11/2019 |   2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)