RANDOM
IN_IMAGE

Viết một đoạn văn bằng tiếng Anh giới thiệu về bản thân mình

Hãy viết một đoạn văn bằng tiếng anh giới thiệu về bản thân mình .vui

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (2)

 
 
 
 • My name is Long and I’m a Vietnamese. I am twenty-four years old. I live in Ho Chi Minh city in the south of Vietnam.

  I have a big family with six people. I have two sisters and a brother. My sisters are older and my brother is younger than me. My father is a teacher at a secondary school. He has worked for 35 years in the field and he is my biggest role model in life. My mother is a housewife. She is nice and she is really good at cooking. I love my family so much.
  I’m a generous and easy-going person but when it comes to work I’m a competitive perfectionist. I’m also an optimistic and outgoing person so I have many friends and other social relationships. I enjoy reading, writing and doing math. I decided to become a Civil Engineer because I have always been fascinated by bridges, buildings, and skyscrapers. A degree in Civil Engineering enables me to achieve my goals and also gives me an opportunity to make a difference in the community.

  Five years from now, I want to become a project manager of a construction project. As a project manager, my primary goals are managing people, set budgets, and making decisions of all kinds. I also want to speak English fluently so I can work with people from different countries.

  Bài dịch:

  Tên tôi là Long và tôi là một Việt Nam. Tôi hai mươi bốn tuổi. Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, miền Nam Việt Nam.

  Tôi có một gia đình lớn với sáu người. Tôi có hai chị gái và một em trai. Hai chị tôi lớn tuổi hơn và em trai tôi nhỏ tuổi hơn tôi. Cha tôi là một giáo viên tại một trường cấp 2. Ông đã làm việc 35 năm trong lĩnh vực này và ông là hình mẫu lớn nhất của tôi trong cuộc sống. Mẹ tôi là một bà nội trợ. Bà rất hiền và thực sự rất giỏi nấu ăn. Tôi yêu gia đình của tôi nhiều lắm.

  Tôi là một người rộng lượng và dễ tính nhưng khi làm việc tôi là một người cầu toàn có tính cạnh tranh. Tôi cũng là một người lạc quan và hướng ngoại nên tôi có nhiều bạn bè và những mối quan hệ xã hội khác. Tôi thích đọc, viết và làm toán. Tôi quyết định trở thành một kỹ sư dân sự vì tôi đã luôn bị cuốn hút bởi những cây cầu, tòa nhà, và nhà cao tầng. Việc có tấm bằng Kỹ thuật Xây dựng cho phép tôi đạt được những mục tiêu của mình và cũng mang lại cho tôi cơ hội để tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng.

  Năm năm sau, tôi muốn trở thành một người quản lý dự án của một dự án xây dựng. Là một người quản lý dự án, mục tiêu chính của tôi là quản lý con người, ngân sách theo quy định và đưa ra quyết định cho tất cả mọi vấn đề. Tôi cũng muốn nói tiếng Anh lưu loát để có thể làm việc với những người từ các nước khác nhau.

  có rất nhiều cach để gt nhưng mih chỉ làm cho bn tham khảo cach này

    bởi Nguyễn Hồng Gấm 02/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

 • 1. Viết 10 danh từ chỉ nghề nghiệp ,đặt câu với mỗi từ đó.

  2. Viết 10 tính từ chỉ tính chất dặc điểm, đặt câu với mỗi từ đó.

  Giúp mình với nhé. Cảm ơn nhìu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Bài tập Tất cả

  02/03/2019 |   1 Trả lời

 • 1. Then Hoa................. the fan and stir-fried the beef (hot)
  2. Sugar is not an................................ food because we need it to................... ( health/ life)
  3. The nurse wanted to know my .......................... and................................ ( high/ weigh)
  4. Minh had a ........................... tooth ( pain)
  5. You must to remember to eat............................. ( sense)

  02/03/2019 |   1 Trả lời

 • Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh: 1: What/you/do/in/your/do/free/time?2:was/What/ , Lan/trip/the/like? 3:If you/, Let's/want/shopping/to go/go. 4:For/my friends,/are/your friends/and/are/my friends/your friends. 5:The more/together,/we get/we'll/the happier/be.

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi

  1. We've never tasted fish and chip before.

  => It 's ........................

  2. Do you find it easy to make friends?

  => Are you .............................................?

  05/03/2019 |   2 Trả lời

 • sắp xếp từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh

  how/students/country/in/school/go/your/do/to?

  they/bicycle/school/go/by/to

  library/a/is/school/your/there/in?

  there/my/school/is/a/in/library

  how/people/do/travel/work/to/motorbikey/

  have/they/vegetables/don't/any.

  you/what/like/would?

  any/there/fridge/the/is/fruit/in?

  your/what/food/'s/favorite?

  like/coffee/you/do/iced?

  hungry/but/I'm/thirsty/not/Tom

  you/do/how/feel?

  electricity/should/waste/not/we

  cows/field/aren't/there/in/any/the

  when/trash/put/in/we/see/a/should/trash can/we/it

  environment/you/should/the/protect

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Viết lại những câu sau đây dùng liên từ thích hợp

  1. We know him. We know his friends.
  2. The coat was soft. The coat was warm.
  3. It is stupid to do that. It is quite unnecessary.
  4. I wanted to go. He wanted to stay.
  5. Your arguments are b. They don’t convince me.
  6. You can go there by bus. You can go there by train.
  7. I was feeling tired. I went to bed when I got home.

  05/03/2019 |   1 Trả lời

 • Đặt câu hỏi cho phần gạch chân

  Mr. Tan is working in the garden now

  She goes to school after breakfast

  They are engineers

  I have English and VietNamese to day

  my mother works in a museam

  Viết lại câu sau sao cho nghĩa không đổi

  He goes to work at seven fifteen

  -----> He goes to work at a......................

  How old are you?

  -----> What...................

  My house is behind the hotel

  ----> The hotel......................

  I usually walk to school

  --------> I usually go............

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 • Các bạn giúp mik với

  Write a paragraph about your close friend's everyday activities

  20/03/2019 |   2 Trả lời

 • Viết lại câu sau đây với nghĩa không thay đổi

  1. My hair is short anf curly

  -> I have ............................................................

  2. Shall we stay at home and play computer game tonight ?

  -> Let's .............................................................

  3. Let's go to Ha Long Bay next summer vacation.

  -> What about__________________________?

  4. London is smaller than Tokyo.

  -> Tokyo is ...................................................................

  5. Where does she come from ?

  -> Where is___________________?

  6. What about talking some photos ?

  -> Why ............................................................................?

  7. What about going to Dam Sen Park ?

  -> Let's..............................................

  8. She plays badminton twice a week.

  -> How often ....................................?

  05/03/2019 |   1 Trả lời

 • Write a passage(60-80 words) about your school.

  02/04/2019 |   2 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)