ADMICRO
UREKA

Viết lại câu cho đúng: we/go/cinema later

Viết lại câu cho đúng :

1. ( we/go/cinema later )
2. ( they/work now )
3. ( you/not/walk. You/run )
4. ( they/learn new things ? )
5. ( when/he/start work ? )
6. ( why/I/stay at home ? )
7. ( it/get dark ? )
8. ( we/not/win )
9. ( the dog/not/play with a ball )
10. ( why/it/rain now ? )
11. ( how/she/travel ? )
12. ( where/you/work ? )
13. ( you/meet your friend at four )
14. ( I/take too much cake ? )
15. ( you/think ? )
16. ( we/study this evening )
17. ( Lucy and Steve/play  the piano )
18. ( Sarah/not/tell a story )

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1.we go to the cinema later .

  2.they are working now .

  3. you don't walk . you run

  4.do they learn new thing ?

  5.when does she start work ?

  6.why do tuy stay at home ?

  7. it get dark .

  8. we don't win .

  9. the dog don't play with a ball .

  10. why is it rain now ?

  11. how does she travel ?

  12. where do you work ?

  13. you must meet your friend at four .

  14. do you take too much cake ?

  15. do you think so ?

  16. we will study this evening 

  17. lucy and steve play the piano .

  18 . sarah doesn't tell a story 

    bởi Huấn Són Lê 04/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF