RANDOM
VIDEO

Viết đoạn văn 1 đoạn bằng tiếng Anh về Vịnh Hạ Long

Viết đoạn văn 1 đoạn bằng Tiếng Anh về Vịnh Hạ Long

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • Vịnh Hạ Long là một vịnh bao gồm các hòn đảo nhỏ. Đó là ở tỉnh Quảng Ninh. Nó có nhiều hòn đảo và hang động. Các hòn đảo được đặt tên theo những thứ xung quanh chúng ta! Trong vịnh bạn có thể tìm thấy rất nhiều thứ tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng bạn phải đi thuyền để bay và bạn phải đi với gia đình của bạn. Tuần Châu là hòn đảo lớn nhất ở vịnh Hạ Long. Ở đó bạn có thể thưởng thức các món ăn tuyệt vời ở vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long ở Việt Nam là kỳ quan tự nhiên đẹp nhất.

  Hạ Long Bay is a bay including small islands . It is in Quảng Ninh Province . It has many islands and caves . The islands are named after things around us ! In the bay you can find a lot of great things . I think you must take a boat ride to the bay and you must go with your family . Tuan Chau is the biggest island in Ha Long Bay . There you can enjoy great food in Ha Long Bay . Ha Long Bay is Viet Nam is most beautiful natural wonder .

    bởi Nguyễn Lê Tiến Hải 19/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.

  1. travels / Mr Tan / plane / by / to / Nha Trang.

  2. students / any / classroom / are / the / there / in?

  3. an / city / apartment / the / in / we / in / live.

  4. How / work / travel / does / father / your / to?

  5. a / is / vegetable / there / house / of / his / in / front / garden.

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • how old is your grandparents? tìm lỗi sai

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Viết đoạn văn về kì nghỉ, dùng supporting sentences. Khoảng 5 câu.

  30/03/2019 |   2 Trả lời

 • Viet lai cau giu Nguyen y nghia

  1. David went home before we arrived

  => When he

  => After

  2. We had snack then we had a look around the shops

  => After

  3 . The light failed the moment they began work.

  => They had no sooner

  => No sooner

  => Hardly

  4. We had never been so happy before

  => We were

  5. I went to the zoo last year and that was where I saw a real tiger for the first time

  => Before

  6. I like you didn't go to the party yesterday

  => I'd rather you

  7. The man was poor so he could not afford accommodation

  =>If

  8. My teacher gave me a lot of homework

  => I wish

  9. He didn't obey with his parents

  => I'd rather he

  10. She didn't take that job in the city because his home was very far from here

  => If his home

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 • Sửa lỗi sai

  1.The Discovery channel makes education funny for children all over the world.

  2.The news programme help TV viewers know about what happens every day in their country as well as all over the world

  28/03/2019 |   2 Trả lời

 • Sắp xếp từ theo đúng trật tự

  house / in / live / a / they / Nha Trang / in.

  many / there / class / your / are / how / students / in?

  clock / wall / is / a / there / the / on.

  name / he / Hung / is / engineer / his / and / is / an

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • 1.Tìm lỗi sai và sửa:

   How many classroom does your school has?

  2.Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:

   I live near my school

  - I don't......................

  3. Đặt câu hỏi cho phần gạch chân:

  a) My mother wants a bottle of cooking oil.

  b) I play fooball every afternoon after school.

  c) We are never late for school in winter.

  d) He often helps her mom do the housework.

  e) My father drinks coffee in the morning.

  g) Lan often help me with my homework.

   

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • ha noi/ her/ lives/ on/ the/ family/ fourth/ of / floor/ tower

  Hãy sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

   

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • Giup mk nhé mấy b

  1. Viết lại câu

  a, Don't make noise, please

  b, What is your brother's favourite sport ?

   

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 • Chia đông từ trong ngoặc : 

  1 . It started to rain while I ( walk ) to school .

  __________________________________

  2 . She ( not / finish ) her homework yet .

  __________________________________

  3 . Nga and Lan ( do ) the home work at 8 o'clock last night .

  __________________________________________

  4 . Oh dear ! They always ( ago ) to class late . 

  __________________________________________

  5 . When Mr Tuan ( arrive ) home , his children ( watch ) a film on TV .

  ___________________________________________________

  6 . What you ( do ) at this time last Sunday ? - We ( collect ) waste paper for recycling .

  ___________________________________________________

  7 . He ( be ) in Viet Nam for two weeks .

  _______________________________________________

  8 . Yesterday Ba ( ask ) me to go to the station with him . but I ( not/want ) to leave the house because I (wait ) for a call .

  ___________________________________________________________

  9 . I ( already / see ) that film .

  ___________________________________________________

  10 . Mrs . Quyen ( do ) shopping while Mr Thanh ( attend ) a business meeting .

  __________________________________________________________

  20/03/2019 |   2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1