YOMEDIA

Viết cấu trúc câu hỏi có từ để hỏi bằng tiếng Anh

Viết cấu trúc câu hỏi có từ để hỏi.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 
 
 
 • Who

  Chức năng: Dùng để hỏi về người (người là chủ thể)
  Ví dụ: Who’s your boyfriend?

  Whom

  -Dùng để hỏi về người ( tân ngữ)
  Ví dụ: Whom do you go with? ( Bạn đi cùng với ai thế)

  Whose

  -Dùng để hỏi về sự sở hữu
  Ví dụ: Whose are these shoes? (Những đôi giày này là của ai)

  What

  Chức năng:

  • Dùng để hỏi thông tin về một thứ gì đó
  • Hỏi một ai đó để xác nhận thông tin hoặc nhắc lại điều vừa nói.
   Ví dụ:
   What are you doing? (Bạn đang làm gì đấy)
   What’s your name? ( Tên bạn là gì)

  What for

  Chức năng:
  +Dùng để hỏi về lý do, nguyên nhân
  Ví dụ: What made you do that for ( Cái gì khiến bạn làm vậy)

  When

  +Dùng để hỏi về thời gian
  Ví dụ: When will you comeback home? ( Khi nào bạn sẽ về nhà?)

  Where

  +Dùng để hỏi về địa điểm, vị trí
  Ví dụ: Where do you live? Bạn sống ở đâu

  Which

  +Dùng để hỏi về sự lựa chọn
  Ví du: Which pen do you like? (Bạn thích cái bút nào hơn)

  Why

  Dùng để hỏi về lý do, nguyên nhân
  Why do you buy this skirt? Tại sao bạn lại mua chiếc váy này

  Why don’t

  +Dùng để đưa ra lời gợi ý
  Why don’t you go out tonight with us? Tại sao bạn không đi ra ngoài tối nay với tớ

  How

  Dùng để hỏi về cách thức, đặc tính cũng như tính cách của chủ thể. VD : How are you? Bạn có khỏe không.

  How far

  Dùng để hỏi về khoảng cách. VD : How far is it from your house to your school? Khoảng cách từ nhà đến trường của bạn là bao xa

  How long

  Dùng để hỏi về thời gian
  How long will you finish the task? Bạn sẽ mất bao lâu để hoàn thành nhiệm vụ này?

  How much/how many

  Dùng để hỏi về số lượng: không đếm được (much), đếm được (many)

  • How many people are there in your class? Lớp bạn có bao nhiêu người.
  • How much sugar do you need to drink? Bạn cần uống bao nhiêu đường
    bởi lê thi như hà 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Dịch giúp em câu này với ạ;

  Cô cho cháu hỏi bạn Tuấn có nhà không ạ? Tuấn có, Tuấn đang tắm, cháu đợi tuấn mốt chút nhé.

  27/02/2019 |   2 Trả lời

 • 55. Ba’s house is the ………….to the tow center. (near)

  27/02/2019 |   2 Trả lời

 • VIII. Sắp xếp những từ sau thành câu có nghĩa (2đ)

  41. color/ her/ What/ is/hair/ ?

  42. Brown's/ round/ Mrs/ is/ face/.

  43. She/ never/ with/ camping/ goes/ her/ friends.

  44. like/ I/ wouldn't/ because/ bread/ not/ I'm/ hungry.

  45. your/ drink/ brother's/ What/ favorite/ is/ ?

  46. a/ is/ Lan's house/ garden/ There/ big/ behind.

  47. Ho Chi Minh City/ Mrs Oanh/ does/ to/ How/ travel/ ?

  48. pencils/ in/ two/ There/ schoolbag/ are/ her.

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • VII. Điền một từ thích hợp vào chỗ trống (3đ)

  Mr. Cuong is an engineer in a big factory. He lives in a small apartment ............(35) the fifth floor of a building in Ho Chi Minh City. The factory is (36)......... near his house, so he goes to work by bus. He leaves home at 7 o'clock to arrive to work at 7.45. ............(37) is Saturday morning now, and Mr. Cuong is at home, in bed. On Saturdays, he...........(38) up at a quarter to seven. Then, he sits in the living room and has breakfast. On Saturday afternoons, he.............(39) tennis or goes swimming. On Saturday evenings, he ..........(40) stay at home, he usually goes out.

  23/08/2019 |   1 Trả lời

 • Use a superlative to write each of the sentences

  Eg.The London Underground/is /old/metro system/the world/./

  1What/is /quick/way/the airport/?/

  2 New York/is/one/busy/cities/the/worl/./

  3 Le Louvre/is/one/famous/art galleries/the world/./

  4 Where/is/good/restaurant/this town/?/

  Đây là bài trong vở bài tập tiếng anh 6 phần test yourself 2 đó!Nếu có bạn nào giải được hết phần test yourself 2 thì thật tốt!Bạn nào giải nhanh và đúng m tick cho!Ngày mai m phải nộp rồi!Thank you very much

  06/03/2019 |   1 Trả lời

 • 1, we (come ) ...... back tomorow

  2, he (teach) ..... math at this school in 1986

  3. my father (not watch) ...... TV last night

  He (read) ..... newspapers and magazines

  4. there (be) ....... nobody there when I (arrive)...... yesterday

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • 52. At school we have a lot of………………... (act)

  23/08/2019 |   6 Trả lời

 • 51. “Quynh Coi” is …………… for good and cheap “Canh Ca”. (fame)

  23/08/2019 |   7 Trả lời

 • VI. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời các câu hỏi bên dưới (1,5đ)

  Hello, I'm Hung. This is my school. It is small and old but it is beautiful. Behind the school, there is a large yard. After school in the afternoon, we often play soccer there. The yard is clean and there are many trees and flowers. My friends and I sit under these trees every morning to review our lessons. My school has two floors and fifteen classrooms. My classroom is on the first floor. There are forty - three teachers in my school. They are good teachers. I love them and I love my school very much.

  Questions:

  29. Is Hung's school is big?

  30. What is there behind Hung's school?

  31. What do Hung and his friends often play after school?

  32. Where do Hung and his friends sit every morning to review their lessons?

  33. Does his school have two floors?

  34. How many teachers are there in his school?

  23/08/2019 |   1 Trả lời

 • V. Hoàn thành đoạn hội thoại sau đây (3đ)

  Lien : Hello, Mai (23)...............................................everyday?

  Mai : I get up at a quarter to six.

  Lien : (24) ...................................................in the morning?

  Mai : I play badminton.

  Lien : (25)........................................................... at half past six?

  Mai : No, I don't. I go to school at six thirty.

  Lien : (26)...........................................................today?

  Mai : No, we don't. We have history on Tuesday and Saturday.

  Lien : So (27)........................................................................?

  Mai : We have English, geography and math.

  Lien : (28)............................................................go jogging?

  Mai : I always go jogging .

  06/03/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)