YOMEDIA

Viết các câu sau ra tiếng Anh: Đây là nhà hàng rẻ nhất ở trên phố

Viết các câu sau ra tiếng anh :

6 . đây là nhà hàng rẻ nhất ở trên phố .

7 . Hôm nay là ngày tệ nhất cuộc đời tôi .

8 . Đây là bộ phim hoạt hình dài nhất .

9 . Cô ấy là cô gái thân thiện nhất lớp tôi .

10 . Đây là đoạn đường hẹp nhất trong làng tôi .

Giúp mình với tí nữa phải đi học rồi !

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Viết các câu sau ra tiếng anh :

  6 . đây là nhà hàng rẻ nhất ở trên phố .
  -> This is the cheapest restaurant in the street.

  7 . Hôm nay là ngày tệ nhất cuộc đời tôi .
  -> Today is the worst day in my life.

  8 . Đây là bộ phim hoạt hình dài nhất .
  -> This is the longest cartoon.

  9 . Cô ấy là cô gái thân thiện nhất lớp tôi .
  -> She is the most friendly girl in my class.

  10 . Đây là đoạn đường hẹp nhất trong làng tôi .
  -> This is the narrowest lane in my village.

    bởi Đặng Tuấn 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • 1.

  1. how your sister (go) ......to school every day ? - by motorbike

  2. my best friend ( write ) .......................a letter to me every week

  3. I 'd like ( drink) ............................some water now . I'm very thirsty

  4. nga ( visit) ................ hue next week

  27/02/2019 |   2 Trả lời

 • ba is better ............... speaking english than writing it

  06/03/2019 |   4 Trả lời

 • Change the verb into the correct form: 1. I (love) you. 2. This (weigh) 20 kilograms. 3. Ron (seem) serious. 4. We (like) tomatoes. 5. The boy (want) to play. 6. You (need) to sleep. 7. They (agree) with me. 8. She (hear) something strange. 9. The box (contain) food. 10. Emma (appear) sad. 11. David (know) how to fix a car. 12. Daniel and Liz (seem) happy. 13. This (smell) bad. 14. I (believe) you. 15. We (be) number one!

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • Các bạn ơi giúp mình môn tiếng anh này nhá, mình cần câu trả lời trước thứ 6 nha!

  Rewrite a sentence with the word(s) give so that is has the same meaning
  29. Susan is taller than any students in her class.
  => Susan is the ...

  30. That sports activity interests us a lot.
  => We are ...
  31. What is the price of the watch?

  => How much ...

  32. Helen has lived in Nha Trang for five years.

  => Helen started ...
  33. Do you want to have a cold drink?

  => Would you ...

  26/08/2019 |   2 Trả lời

 • Viết lại những câu sau đây dùng liên từ thích hợp:

  1. We know him. We know his friends.

  2. It is stupid to do that. It is quite unnecessary.

  3. I wanted to go. He wanted to stay.

  4. I was feeling tired. I went to bed when I got home.

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • Write a paragragh about how people in Viet Nam celebrate the New Year

  06/03/2019 |   2 Trả lời

 • Các cậu giải bài này giúp tớ với ☕

  Em hãy tìm lỗi sai trong những câu sau rồi sửa lại cho đúng

  1.Mrs.Brown eats a few fruit fo breakfast

  2. I have less books in english than my classmess

  3.How much hours does Hoa's brother work a week?

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • Dịch câu này sang Tiếng Anh :

  >> London có rất ít đường phố !

  Dịch sang Tiếng Anh sao cho đúng ngữ pháp nhé các bạn ! Help me ! huhu

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • Đề bài: Rewrite each of the following sentences. Keep the meaning the same.

  1. What a funny story!

  How....................................................................!

  2. My brother could ride a bike when he was 6 years old.

  My brother.......................................................when he was 6 years old.

  3. We might create a home robot that can do housework in 2030.

  We will..........................................................................in 2030.

  4. Minh is the most intelligent student in our class.

  Nobody..............................................................................

  5. Learning English is interesting.

  It is...................................................................

  26/08/2019 |   1 Trả lời

 • I. put the question for the from bolds

  1.he is 15 YEARS OLD

  II.find out the mistakes in the sentences and correct them

  1.there are many pitures on the wall \(\Rightarrow\).....

  2.there are much rice in the bowl \(\Rightarrow\).....

  3.I don't have a lot of English books \(\Rightarrow\)....

  4.I don't like football,too \(\Rightarrow\).....

  26/08/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)