ON
YOMEDIA
VIDEO

translate this passage into vietnamese?

Các bạn giúp mình dịch bài này sang tiếng việt mà ko dùng google dịch hộ mình nhé

Why failure isn't always a bad thing

It’s often said we’re more risk-averse nowadays, more cautious, more careful not to fail. This is especially noticeable in both the workplace and in education, where the emphasis is on achieving good results, rather than on learning and becoming wiser. In fact, this attitude is so pervasive that many of us have become frightened of ever failing. Is this a healthy attitude? Research in both business and education suggests not.

In a study carried out at Bilkent University in Turkey and Ghent University in Belgium, Aikaterini Michou and colleagues questioned more than 1,000 high school and university students about their motivation to learn and the learning strategies they used. The students who were afraid to fail were more cautious, more likely to set goals that allowed them to feel better about themselves, rather than to pursue new interests or enhance personal development. They were also less likely to use the most effective learning strategies.

Joachim Brunstein and Peter Gollwitzer at the Universities of Erlangen and Konstanz in Germany conducted an experiment where they told a group of young adults they’d failed on the first of two tasks (irrespective of actual test scores). Those who’d been told the task was a test of their competence and promise in their chosen field – either medicine or computer science – were more likely to do better on the second task than were those who were told the initial task was irrelevant to their future career. It seems that when an individual fails in an area that’s important to them, that failure can become a motivator, rather than a deterrent.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • Tại sao thất bại không phải luôn luôn là một điều xấu
  Người ta thường nói rằng chúng ta ngày càng có nhiều rủi ro hơn, thận trọng hơn, cẩn thận hơn để không thất bại. Điều này đặc biệt đáng chú ý ở cả nơi làm việc và trong lĩnh vực giáo dục, trong đó nhấn mạnh đến việc đạt được kết quả tốt hơn là học tập và trở nên khôn ngoan hơn. Trên thực tế, thái độ này rất phổ biến đến mức nhiều người trong chúng ta đã sợ hãi đến mức nào. Đây có phải là một thái độ lành mạnh? Nghiên cứu cả về kinh doanh và giáo dục đều cho thấy.

  Trong một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Bilkent ở Thổ Nhĩ Kỳ và Đại học Ghent ở Bỉ, Aikaterini Michou và các cộng sự đã thẩm vấn hơn 1.000 sinh viên trường trung học và cao đẳng về động lực học hỏi và các chiến lược học tập mà họ sử dụng. Những sinh viên sợ không thành công thì thận trọng hơn, có nhiều khả năng đặt ra các mục tiêu cho phép họ cảm thấy tốt hơn về bản thân, hơn là theo đuổi các mối quan tâm mới hoặc tăng cường sự phát triển cá nhân. Họ cũng ít có khả năng sử dụng các chiến lược học tập hiệu quả nhất.

  Joachim Brunstein và Peter Gollwitzer tại các trường đại học Erlangen và Konstanz ở Đức tiến hành một thí nghiệm, nơi họ nói với một nhóm người lớn trẻ họ đã thất bại trong lần đầu tiên trong hai nhiệm vụ (không phân biệt điểm kiểm tra thực tế). Những người được cho biết nhiệm vụ là một thử nghiệm về năng lực của họ và hứa hẹn trong lĩnh vực được lựa chọn của họ - hoặc là y khoa hoặc khoa học máy tính - có nhiều khả năng làm tốt hơn nhiệm vụ thứ hai hơn là những người được cho biết nhiệm vụ ban đầu là không liên quan đến sự nghiệp tương lai. Dường như khi một cá nhân thất bại trong một lĩnh vực quan trọng đối với họ, thất bại đó có thể trở thành động lực thúc đẩy chứ không phải là một động lực.

    bởi Ngok Lém Mai 24/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tại sao thất bại luôn không phải là một điều xấu
  Nó thường nói rằng chúng tôi rất sợ rủi ro ngày nay, thận trọng hơn, cẩn thận hơn để không thất bại. Điều này đặc biệt đáng chú ý ở cả nơi làm việc và trong giáo dục, nơi tập trung vào việc đạt được kết quả tốt, thay vì học tập và trở nên khôn ngoan hơn. Trên thực tế, thái độ này quá phổ biến đến nỗi nhiều người trong chúng ta đã trở nên sợ hãi vì từng thất bại. Đây có phải là một thái độ lành mạnh? Nghiên cứu trong cả kinh doanh và giáo dục cho thấy không. Trong một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Bilkent ở Thổ Nhĩ Kỳ và Đại học Ghent ở Bỉ, Aikaterini Michou và các đồng nghiệp đã hỏi hơn 1.000 học sinh trung học và đại học về động lực học tập và chiến lược học tập mà họ sử dụng. Những sinh viên sợ thất bại thì thận trọng hơn, có nhiều khả năng đặt ra các mục tiêu cho phép họ cảm thấy tốt hơn về bản thân, thay vì theo đuổi những sở thích mới hoặc tăng cường phát triển cá nhân. Họ cũng ít sử dụng các chiến lược học tập hiệu quả nhất.Joachim Brunstein và Peter Gollwitzer tại Đại học Erlangen và Konstanz ở Đức đã thực hiện một thí nghiệm nơi họ nói với một nhóm thanh niên họ đã thất bại trong hai nhiệm vụ đầu tiên (không phân biệt của điểm kiểm tra thực tế). Những người được giao nhiệm vụ là một bài kiểm tra năng lực và lời hứa trong lĩnh vực họ chọn - cả y học hay khoa học máy tính - có nhiều khả năng làm tốt hơn trong nhiệm vụ thứ hai so với những người được cho biết nhiệm vụ ban đầu không liên quan đến họ sự nghiệp tương lai. Có vẻ như khi một cá nhân thất bại trong một khu vực mà Quan trọng đối với họ, thì thất bại đó có thể trở thành động lực, thay vì răn đe.

    bởi Vũ Minh Khang 29/02/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • mother/ father/ their/ and/ teachers/ are.

  27/05/2020 |   3 Trả lời

 • mother/ does/ what/ her/ do?

  28/05/2020 |   5 Trả lời

 • Which country is Brazil in?

  19/04/2020 |   3 Trả lời

 • Em hoi câu 3

  22/03/2020 |   3 Trả lời

 • 1.Sam has worked for the same company.......three years

  2.Karen hasn't finished her project.....

  3.Helen has lived here........2008

  19/02/2020 |   4 Trả lời

 • Tìm mỗi bên 10 từ

  /au/ , /ai/

  Tìm giúp mình với

  05/10/2018 |   4 Trả lời

 • souvenirs Museum Finally lunch

  đề bài:Read and fill in each blank with one suitable word given in the box:

  This Sunday,Nga is visitinng HoiAn with her sister,Mai.Ít's is a historic city with a lot of old houses,shops,buildings,pagodas and theatres,etc.First,they are going to the(1)....................................of Sa Huỳnh Culture.They are having..............................at Cafe96.Then, they are visiting "Chua Cau"in the afternoon....................,they are going to Hoa Nhap Workshop to buy some...............for their best fiends.Nga is also taking some photo to show the trip to her classmates

  ok

  21/08/2019 |   1 Trả lời

 • III Read and do the exercise

  Travel guide : California

  1 . San Francisco

  Fisherman's Whart is a historic marketplace on the seafront with trendy restaurants , shops and street performances . Visit Ghirardelli Square , home to the amazing Ghirardelli ice Cream and Chocolate Shop , and Pier 39 , a lively marketplace with shops , restaurants and music . From here you can take the cruise around the Bay .

  2 Golden Gate Bridge

  Connecting San Francisco and Marin Country , this is the largest suspension bridge in the world and one of the most famous Californian landmarks . As you cross the 4200 - ft below the famous orange towers , you'll enjoy awesome views of the entire Bay Area .

  3 Alcatraz island

  Once high - security prison , Alcatraz island is one of the Bay Area's most interesting tourist attractions . Take the ferry from Pier 41 and visit the dark cell blocks that were home to America's most wanted criminals .

  4 Santa Cruz

  Go to the Santa Cruz Surfing Museum , which is a lighthouse , and see classic boards including one eaten by a shark - the surfer survived ! Next stop , the Santa Cruz Beach Boardwalk for a ride on the Giant Dipper rollercoaster .

  5 Hollywood

  You can stand in the footprints of Johnny Depp at Grauman's Chinese Theater and then meet his strangely accurate wax model , along , with Hugh Jackman , Lance Armstrong and Brad and Angelina , all at Madame Tussauds Hollywood . Discover how films are made at the working movie studio at Universal Studios Hollywood , where there are also exciting park rides and shows

  6 Los Angeles

  Have you ever wanted to record yourself ? Now you can at the fascinating Grammy Museum . You can also learn how to dance like Michael Jackson , and find out about links between blues and rap .

  22/08/2019 |   1 Trả lời

 • VI. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời các câu hỏi bên dưới (1,5đ)

  Hello, I'm Hung. This is my school. It is small and old but it is beautiful. Behind the school, there is a large yard. After school in the afternoon, we often play soccer there. The yard is clean and there are many trees and flowers. My friends and I sit under these trees every morning to review our lessons. My school has two floors and fifteen classrooms. My classroom is on the first floor. There are forty - three teachers in my school. They are good teachers. I love them and I love my school very much.

  Questions:

  29. Is Hung's school is big?

  30. What is there behind Hung's school?

  31. What do Hung and his friends often play after school?

  32. Where do Hung and his friends sit every morning to review their lessons?

  33. Does his school have two floors?

  34. How many teachers are there in his school?

  23/08/2019 |   1 Trả lời

 • Các bạn giúp mình dịch bài này sang tiếng việt mà ko dùng google dịch hộ mình nhé

  Why failure isn't always a bad thing

  It’s often said we’re more risk-averse nowadays, more cautious, more careful not to fail. This is especially noticeable in both the workplace and in education, where the emphasis is on achieving good results, rather than on learning and becoming wiser. In fact, this attitude is so pervasive that many of us have become frightened of ever failing. Is this a healthy attitude? Research in both business and education suggests not.

  In a study carried out at Bilkent University in Turkey and Ghent University in Belgium, Aikaterini Michou and colleagues questioned more than 1,000 high school and university students about their motivation to learn and the learning strategies they used. The students who were afraid to fail were more cautious, more likely to set goals that allowed them to feel better about themselves, rather than to pursue new interests or enhance personal development. They were also less likely to use the most effective learning strategies.

  Joachim Brunstein and Peter Gollwitzer at the Universities of Erlangen and Konstanz in Germany conducted an experiment where they told a group of young adults they’d failed on the first of two tasks (irrespective of actual test scores). Those who’d been told the task was a test of their competence and promise in their chosen field – either medicine or computer science – were more likely to do better on the second task than were those who were told the initial task was irrelevant to their future career. It seems that when an individual fails in an area that’s important to them, that failure can become a motivator, rather than a deterrent.

  24/08/2019 |   2 Trả lời

 • Complete the conversation with the verbs below and then practice it with your classmates.

  helping watching doing writing going

  Conversation 1

  Martin What are you doing on Saturday, Susan?

  Susan Nothing much. I'm (1) ..................... some old DVDs.

  Martin Aren't you going to the cinema?

  Susan No, there's nothing new. What are you doing?

  Marin I'm (2) ..................... into the city centre with some friends.

  Susan Sounds good. Can I come?

  Martin Sure! Good idea!

  Conversation 2

  Phil What are you (3) ..................... this evening?

  Laura I'm (4) ..................... my essay for English.

  Phil Really?

  Laura Why don't you do your essay too? We could help each other.

  Phil I'm sorry, I can't. I'm (5) ..................... my dad with his new computer.

  24/08/2019 |   1 Trả lời

 • 1 If.................(the weather/be)beautiful tomorrow,......................(we/drive) tothe beach)

  If ......................(she/send)the letter now,....................(they/receive)

  ................(I/come)to your house if.....................(I/have) enough time

  If.......................(she/not/pass) this exam,..............(she /not/get) the job that she wants

  .......................(you/learn)a lot if................(you/take) this course

  If...........................(i/get) a tichet,................(i/go) to the cinema

  .............(i/buy) that machine if ..............(it/not/cost) too much

  ..............(you/run) very fast,.................(you/catch) the taxi

  ..........................(i/go) to the doctor's if ..................(i/not/ feel) better tomorrow

  .......................(they/win)this match.........(they/be) the champions

  su dung tu trong don

  doi khi ko can thay doi

  27/08/2019 |   1 Trả lời

 • V. Đọc đoạn văn và làm các Bài tập dưới đây (1.0 điểm)

  Manchester has a population of about five million but it’s not the capital city of Britain. London is the capital and it’s the biggest city in Britain. But Manchester is the wettest! In Manchester, it rains in spring, summer, fall and winter . The city is very noisy. There are a lot of cars and there is a lot of pollution. People drive their cars to work and children take bus to school. There aren’t many bikes or motorbikes because the weather is very cold. Near the city , there are lots of lakes and mountains. People go walking there on the weekend. Manchester also has a lot of cinemas and theatres so there is always something to do on the weekend .

  1. viết T (True) vào câu em cho là đúng và F(false) vào câu sai so với đoạn văn trên.

  1. Manchester is the capital city of Britain. ______

  2. Manchester is very quiet. ______

  3. Children go to school by bus in Manchester ______

  4. There are a lot of cinemas and theatres in Manchester ______

  2. Dưạ vào đoạn văn trên trả lời các câu hỏi sau :

  1. Is Manchester bigger than London ? ......................................................................................

  2. What’s the weather like in winter in Manchester. .....................................................................................

  3. How do people go to work ? .....................................................................................

  4. What do people do on the weekend ? .....................................................................................

  28/08/2019 |   1 Trả lời

 • 1. The Mekong River is the …………………._ river in Vietnam. (long)

  2. Tokyo is …………………. than London. (big)

  3. Ho Chi Minh city is the………………….city in Vietnam. (big)

  4. Petronas Twin Towers is………………….than Sears Tower. (tall)

  5. My sister is …………………. than I. (old)

  6. Nam is………………….than Ba. He is the ………………_ boy in Vietnam. (short)

  7. Phanxipang is the …………………. mountain in Vietnam. (high)

  8. These books are …………………. than those books. (thick)

  9. It is the………………….building in this city. (tall)

  10. The Nile River is …………………. than the Amazon River. (long)

  28/08/2019 |   1 Trả lời

 • in the future, home robots can do all our housework

  =>in the future, home robots will...........................

  Hoa is shorter than Nga

  =>Nga ..................................

  we will probably go to the moon for our summer holidays in 2070

  =>we might...................................................................

  no river in the world is longer than the Nile

  =>the Nile..............................................

  students at our school take part in a lot of outdoor activities

  =>students at our school do................................................

  28/08/2019 |   1 Trả lời

 • IX. Make questions for these underlined parts :

  1. My hair is black. ………

  2. Miss Thu likes ten bananas………………………………………………………………………………

  3.These rulers are 45.000 dong…………………………………………………………….……………….

  4. He is watching TV in the evening……………………………..………………………………………...

  5. Mai feels hungry now. ……....

  6. His favorite drink is iced tea.

  7. She is cooking in the kitchen.

  8. I'd like some milk.

  9. We are going to visit Huong Pagoda for 4 days………………………………………………………….

  10. Linh has three pencils…………………………………………………

  29/08/2019 |   1 Trả lời

 • Điền many, much, some, hoặc any vào chỗ trống cho thích hợp.

  1. Would you like to listen to.........music? I have a new CD

  2. I want...........cheese. Is there..........cheese in the fridge?

  3. How.........does a kilo of rice cost?

  4. He doesn’t have.............money in his pocket, but he has.........money in the bank.

  5. How........weeks holiday do you have in summer?

  6. Don’t disturb me. I’ve got........work to do.

  7. How.............petrol is there in the car? There isn’t........

  29/08/2019 |   1 Trả lời

 • envelope corner stamp smelt thanked believed happened front

  My name's David. One day I was walking home when I saw a fire in the downstairs window of a very big house. I went to the (1) door and shouted loudly but nobody came. There was a telephone in the street near the house so I phoned and told someone about the fire. After about five minutes a fire engine with blue lights on the top came round the (2) . It was very exciting! Firemen were running everywhere, throwing water on the fire and then, suddenly, everything was all right again. I went into the house with the firemen. The kitchen was badly burnt and it (3) terrible but the other rooms in the house were fine. Then this man arrived. I knew him! He was a famous footballer but he was also the man who lived in the big house. He (4) me very much and asked me for my name and address. Then, two days later, a letter arrived for me. Inside the (5) there were two tickets to see my favourite team play! How good was that?

  31/08/2019 |   1 Trả lời

 • 1.English_____ difficult but I like learning English so much.

  a.are b.Is c.has d.do

  2.My children are really looking forward____ Christmas.

  a.At b.on c.for d.to

  3.Where can I _____ a bus to the cinema ?

  a.take b.catch c.ask d.phone

  4.L isten! The news on the radio __________ very interesting.

  1. Are B. is C. was D. were

  5. I don’t want much sugar in my coffee. Just ____________, please.

  A. Few B. little C. a little D. a few

  6......sports do you play ?

  a. how b.who c.which d. what's

  7. My mother wants a good pair of shoes because she often goes.........

  a. jogging b.fishing c.sailing d.rinning

  8.he often ............ his kite when he's not busy.

  a. does b.plays c.goes d. flies

  9. Why don't we go to movies ?

  a. because like it b. good idea c. yes,we do d.I don't think so

  10.Some people can speak many......

  a.countries b.nationalities c.languages

  31/08/2019 |   1 Trả lời

 • Rewrite these sentences, using pronoun \(it\).

  1. To keep it somewhere safe is important.

  2. The journey to Brighton from London takes only one hour by train.

  3. Some parts of King Lear are extremely difficult to understand.

  4. That he will fail is clear to everyone but himself.

  5. Finding our way home won't be easy.

  6. My question itself make him angry.

  7. Meeting each other on this occasion is a good chance.

  8. Do you think that to explain to him what happend is difficult ?

  9. People think that he is the best doctorin this city.

  10. To fall asleep like that is stupid.

  31/08/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1