AMBIENT
UREKA

Trạng từ và tính từ có gì khác nhau?

Trạng từ và tính từ có gì khác nhau.Cho VD.  

( Gửi lên mà ko thấy bn nào trả lời đc hết mk sẽ tự trả lời)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Trạng từ: thường là một thành phần bổ sung ý nghĩa cho động từ hoặc cả câu.

  +Vị trí:

  1. Đứng sau động từ thường
  Ex: Tom wrotethe memorandum carelessly
   
  2. Đứng trước tính từ
  Ex:- It's a reasonably cheap restaurant, and the food was extremely good.
       - She is singing loudly
   
  3. Đứng trước trạng từ khác
  Ex: - Maria learns languages terribly quickly
         - He fulfilled the work completely well
   
  4. Đứng đầu câu, bổ nghĩa cho cả câu
  Ex: Unfortunately,the bank was closed by the time I got here
  Tính từ:
  - Tính từ là từ dùng để chỉ tính chất, màu sắc, trạng thái,...
  - Tính từ được dùng để mô tả tính chất hay cung cấp thêm thông tin cho danh từ.
  +Vị trí:
  1. Đứng sau động từ To be
  Ex: My job is so boring
   
  2. Đứng sau một số động từ cố định khác (chủ điểm rất quan trọng): become, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, make
  Ex: - As the movie went on, it became more and more exciting
        - Your friend seems very nice
        - She is getting angry
        - You look so tired!
        - He remained silent for a while
   
  3. Đứng trước danh từ
  Ex: She is a famous businesswoman
  Chúc bạn học tốt hihi
    bởi Nguyễn Quỳnh 25/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON