YOMEDIA

Tìm lỗi và sửa: I am hearing a bird now. It is singing

Bài 1: Tìm lỗi sai và sửa cho đúng >

1.I am hearing a bird now. It is singing.

2. What 's your favotie vegetables , Lien ? - I would like orange juice.

3. I am full and I don't want eating anything now .

4. Jane is hungry to some chocolate ice cream.

Giúp mk với mai mk nộp òi khocroi! thank you very muchthanghoavui

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 1: Tìm lỗi sai và sửa cho đúng >

  1.I am hearing a bird now. It is singing.

  →.I hear a bird now. It is singing.

  2. What 's your favorite vegetables , Lien ? - I would like orange juice.

  →What 's your favorite drink , Lien ? - I would like orange juice.

  3. I am full and I don't want eating anything now .

  →I am full and I don't want to eat anything now .

  4. Jane is hungry to some chocolate ice cream.

   

  → Jane is thirsty to some chocolate ice cream.

  Kết quả hình ảnh cho giáng sinh buồn

    bởi Thiện Nhân 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bài 1: Viết lại câu dưới đây, sử dụng thì hiện tại hoàn thành.

  1. They (nevet eat) .................... Mexican food

  2. Hoa (walk) ...................... in the rain many times. She loves it

  3.I (never seen) ......................... such a big flower

  4. We (not visit) ............................... Nha Trang

  5. I (read) .................................that novel three times

  6. He ( never meet) ............................ her before

  7. The zoo isn't far from here. I (walk) ............................ there three times

  8. If we (not economise) ............................. on electricity there will be power cuts

  9. I hope he (finish) ........................ his homework before we (get) ................. back.

  10. If we sit too far away from the screen I (no be)............................ able to see the film

  11. Listen to those people! Waht language they (speak).......................

  12. Where you(come) ............................. from in Finand

  - I (come) ................ from Helinki. But I (not live) .......................... there since I was ten years old

  13. Look at the sky! It (rain).........................

  05/03/2019 |   1 Trả lời

 • Viết lại câu sao cho nghĩa câu không thay đổi

  1. She started to live in Hanoi 2 years ago. (for)

  2. He began to studyEnglish when he was young. (since)

  3. I have never eaten this kind of food before. (This is)

  4. I have never seen such a beautiful girl before. (She is)

  5. This is the best novel I have ever read. (before

  05/03/2019 |   1 Trả lời

 • Giúp mình ngay nhé

  Đang cần gấp

  Đề bài: hãy viết lại câu thành câu điều kiện loại 1 sao cho nghĩa không thay đổi.

  1 you can't visit Moscrow unless you get a visa

  => If you ................................

  2 He doesn't get any information because he doesn't phone immediately

  => If he..............................................

  3 I haven't much money . I can't buy any new clother

  => If I .................................

  4 Joan will not stay at school because she doesn't find a job before September

  => If Joan .................................

  05/03/2019 |   1 Trả lời

 • 1.write about your life

  2.the best time of your life

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 • Describe a football match that you've watched.

  (Hurry up!)

  25/03/2019 |   1 Trả lời

 • write a paragraph about school subjects ?( viết một đoạn văn về các môn học ở trường )

  Các bạn giải hộ mình nha

  20/03/2019 |   2 Trả lời

 • viet lai cau

  1. The doctor says that if my father continues to smkoke he 'll be ill

  =>............................................................... UNLESS

  2. Does astronomy interest you?

  => ............................................................ TAKE

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 • Viết lại câu

  1, She is a beautiful dancer

  She...................

  2, The article is very long

  What............................

  3, We stayed at home yesterday

  We have.............................

  4, I have never seen a more interesting film

  It is..............................

  5, The test was difficult but many students did it well

  Although......................

  6,You are sitting in your room watching TV for a long time and don't go out for fresh air

  Your mother says:".......................................

  05/03/2019 |   1 Trả lời

 • Viết lại câu

  1, She is a beautiful dancer

  She...................

  2, The article is very long

  What............................

  3, We stayed at home yesterday

  We have.............................

  4, I have never seen a more interesting film

  It is..............................

  5, The test was difficult but many students did it well

  Although......................

  6,You are sitting in your room watching TV for a long time and don't go out for fresh air

  Your mother says:".......................................

  05/03/2019 |   1 Trả lời

 • Write about your house in the future

  Có thể dịch ra tiếng việt giùm mình nhé các bạn

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)