YOMEDIA

THÌ TƯƠNG LAI ĐƠNBài1:hoàn thành các câu sau:1. A: "There's

THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

Bài1:hoàn thành các câu sau:

1. A: "There's someone at the door."

B: " I .........(get) it."

2. Joan thinks the Conservatives ....... (win) the next election.

3. A :" I'am moving house tomorrow."

B: " I .........(come) and help you."

4. If she passes the exam, she .......... (be) very happy.

5. I .........(be) there at four o'clock, I promise.

6. A: "I'am cold"

B: " I ...........(turn) on the fire."

7. A: " She's late. "

B: "Don't worry she ......... (come)."

8. The meeting ..........(take) place at 6 p.m.

9. If you eat all of the cake , you  ........... (feel) sick.

10. They...........(be) at home at 10 o'clock

Bài2.Hoàn thành các câu sau.

1.I'm afraid I ........ (not/be) able to come tomorrow.

2. Because of the train strike ,the meeting ....... (not/take) place at 9 o'clock.

3. A : " go and tidy your room."

B: " I .........(not/do) it!"

4. If it rains, we. ............ (not/go) to the beach.

5. In my opinion, she ........(not/pass) the exam.

6. A: "I'm driving to the party , would you like a lift?"

B: " Okay, I .......(not/take) the bus , I'll come with you."

7. He ........(not/buy) the car,  if he can't afford it.

8.I've tried everything, but he ....... (not/eat).

9. According to the weather forcast,it ........... (not/show) tomorrow.

10. A : "I'am really hungry. "

B: " In the case we .......(not/wait ) for John.

Bài3: hoàn thành các câu sau:

1. ......(they/come) tomorrow?

2. When ........(you/get ) back?

3. If you lose your job,WHat ....... (you/do) ?

4. In your opinion,.......(she/be) a good teacher?

5. What time ....... (the sun/set ) today?

6. .......(she/get) the job,do you think?

7. ...... (David/ be) at home  this evening?

8. What .........(the weather/be) like tomorrow?

9.There's someone at the door,......... (you/get)it?

10. How ......(he/get) here?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 
 
 
 • THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

  Bài1:hoàn thành các câu sau:

  1. A: "There's someone at the door."

  B: " I .....will get....(get) it."

  2. Joan thinks the Conservatives ....will win... (win) the next election.

  3. A :" I'am moving house tomorrow."

  B: " I ......will come...(come) and help you."

  4. If she passes the exam, she .....will be..... (be) very happy.

  5. I ....will be.....(be) there at four o'clock, I promise.

  6. A: "I'am cold"

  B: " I ......will turn.....(turn) on the fire."

  7. A: " She's late. "

  B: "Don't worry she ....will come..... (come)."

  8. The meeting ......will take....(take) place at 6 p.m.

  9. If you eat all of the cake , you  ....will feel....... (feel) sick.

  10. They......will be.....(be) at home at 10 o'clock

  Bài2.Hoàn thành các câu sau.

  1.I'm afraid I ....won't be.... (not/be) able to come tomorrow.

  2. Because of the train strike ,the meeting .....won't take.. (not/take) place at 9 o'clock.

  3. A : " go and tidy your room."

  B: " I ...won't do.....(not/do) it!"

  4. If it rains, we. ......won't go...... (not/go) to the beach.

  5. In my opinion, she ...won't pass.....(not/pass) the exam.

  6. A: "I'm driving to the party , would you like a lift?"

  B: " Okay, I ....won't take...(not/take) the bus , I'll come with you."

  7. He ....won't buy...(not/buy) the car,  if he can't afford it.

  8.I've tried everything, but he ...won't eat.... (not/eat).

  9. According to the weather forcast,it ....won't show....... (not/show) tomorrow.

  10. A : "I'am really hungry. "

  B: " In the case we ...won't wait....(not/wait ) for John.

  Bài3: hoàn thành các câu sau:

  1. ..will they come....(they/come) tomorrow?

  2. When ...will you get.....(you/get ) back?

  3. If you lose your job,WHat ....will you do... (you/do) ?

  4. In your opinion,....will be...(she/be) a good teacher?

  5. What time ...will the sunset.... (the sun/set ) today?

  6. ..will she get....(she/get) the job,do you think?

  7. ....will david be.. (David/ be) at home  this evening?

  8. What ....will the weather be.....(the weather/be) like tomorrow?

  9.There's someone at the door,......will you get it... (you/get)it?

  10. How .....will he get.(he/get) here?

    bởi nguyễn thu trang 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)