ADMICRO

Talk about Disneyland in Paris

Talk about Disneyland in Paris

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • English
  => Disneyland Paris, originally Euro Disney Resort, is an entertainment resort in Marne-la-Vallée, a new town located 32 km (20 mi) east of the centre of Paris, and is the most visited theme park in all of Europe. It is owned by The Walt Disney Company through subsidiary Euro Disney S.C.A. The resort covers 4,800 acres (19 km2) and encompasses two theme parks, many resort hotels, a shopping, dining, and entertainment complex, and a golf course, in addition to several additional recreational and entertainment venues. Disneyland Park is the original theme park of the complex, opening with the resort on 12 April 1992. A second theme park, Walt Disney Studios Park, opened in 2002. The resort is the second Disney park to open outside the United States following the opening of the Tokyo Disney Resort in 1983.

  Walt Disney announced a €1 billion ($1.25 billion) bailout plan to rescue its subsidiary Disneyland Paris, the Financial Times reported. The park is burdened by its debt, which is calculated at about €1.75 billion ($2.20 billion) and roughly 15 times its gross average earnings.

  Until June 2017, Disney only held a majority stake in the resort, when they bought the remaining shares. In 2017 The Walt Disney Company offered an informal takeover of Euro Disney S.C.A., buying 9% of the company from Kingdom Holding and an open offer of 2 Euro per share for the remaining stock. This brought The Walt Disney Company's total ownership to 85.7%. The Walt Disney company will also invest an additional 1.5 Billion Euro to strengthen the company.
  Translate
  => Disneyland Paris, ban đầu là Khu nghỉ mát Euro Disney , là một khu nghỉ mát giải trí ở Marne-la-Vallée , một thị trấn mới nằm cách trung tâm thành phố Paris 32 km (20 dặm) , và là công viên chủ đề được nhiều người truy cập nhất ở Châu Âu. Nó thuộc sở hữu của Công ty The Walt Disney thông qua công ty con Euro Disney SCA Khu nghỉ mát bao gồm 4.800 mẫu Anh (19 km 2 ) và bao gồm hai công viên giải trí, nhiều khách sạn nghỉ mát, khu mua sắm, ăn uống và vui chơi giải trí , và một sân gôn, ngoài một số địa điểm giải trí và vui chơi giải trí bổ sung. Công viên Disneylandlà công viên chủ đề ban đầu của khu phức hợp, khai trương với khu nghỉ mát vào ngày 12 tháng 4 năm 1992. Công viên giải trí thứ hai là Công viên Disney Studios đã mở cửa vào năm 2002. Khu nghỉ mát là công viên Disney thứ hai mở ra bên ngoài Hoa Kỳ sau khi khai trương Khu nghỉ mát Tokyo Disneynăm 1983.

  Walt Disney đã công bố gói cứu trợ trị giá 1 tỷ euro (1,25 tỷ USD) để giải cứu công ty con Disneyland Paris, tờ Financial Times đưa tin. Công viên này bị gánh nặng nợ nần của nó, được tính toán khoảng 1,75 tỷ Euro (2,20 tỷ đô la) và gấp 15 lần tổng thu nhập trung bình.

  Cho đến tháng 6 năm 2017, Disney chỉ nắm giữ cổ phần đa số trong khu nghỉ mát, khi họ mua lại cổ phần còn lại. Năm 2017 Công ty Walt Disney đưa ra một kế hoạch tiếp quản không chính thức của Euro Disney SCA, mua 9% của công ty từ Kingdom Holding và 2 EUR / cổ phiếu mở cho cổ phần còn lại. Điều này đã mang lại toàn bộ quyền sở hữu của Công ty Walt Disney đến 85,7%. Công ty Walt Disney cũng sẽ đầu tư thêm 1,5 tỷ Euro để củng cố công ty.
  Fighting!!!

    bởi đỗ thành trung 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nêu cách dùng MODAL VERD

  26/02/2019 |   2 Trả lời

 • Hãy sắp xếp câu sau

  when/a/runny/tea/nose./should/honey/drink/with/you/have/you

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • 1. viết các câu sau nghĩa không thay đổi

  1. I walk to school every day

  - I go

  2. my school is smaller than your school

  - your school

  3. the cat is very day

  - It

  4. my favouite sport is volley ball

  - I

  5. lan is house í very modernm

  - lan

  6. how much is this chess

  - how much

  7. lan iss house is near her school

  - lan is house isnt

  8. let is go to the zoo by bus

  - why dont

  9. she has a brother , nam

  - nam

  10. there is a big TV in her room

  - her room

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Aswer the questions.

  1. What will there be in your dream house?

  ......................................................................................

  2. What will the weather be like tomorrow?

  ......................................................................................

  3. How many seasons are there in your country?

  ........................................................................................

  4. What's your favourite food?

  .........................................................................................

  5. Is it cold in winter in your country?

  ....................................................................................................

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • .1.Em hãy dùng a , an, some, hoặc any để điền vào chỗ trống

  1.do you have........ like?

  2.Mrs Lan wants ........ beans

  2. Điền một giới từ thích hợp vào chỗ trống

  1.she wants a piece........... bread and a cup ........ coffee

  2.some explorers are.......... the mountain and they are ........... danger

  3.you canborrow books ....... the school library

  4.my mother always buys food and drink ....... that store

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Choose the word or phrase that best completes the sentence.

  1. They all come _________ the United Kingdom.

  A. with B. to C. from D. for

  2.They usually go _________ a trip to the mountain in the summer.

  A. on B. at C. after D. of

  3. Don't worry about the dog - I can take good care _________ it.

  A. about B. for C. after D. of

  4. Jerry's grandfather has gone to Paris _________ September.

  A. by B. in C. on D. since

  5. Don't wait _________ me. I won't come home until 6 o'clock.

  A. on B. for C.at D. with

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Phân biệt kind of, type of và sort of

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Trả lời các câu hỏi sau:

  1. Is this your pen?

  2. Are these her books?

  3.are they doctors?

  4. Is that his eraser?

  5. Is Nam a student?

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • the tree has it's leaves

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • I : viết về ngày bình thường của bạn . sử dụng từ will

  Tomorrow/Monday: ...................................................................................

  Get up / 5.30 : ...................................................................................

  First/clean teeth / wash face : .............................................................................

  Then / have breakfast...................................................................................

  Get everything ready / get dressed: .....................................................................................

  Go to school / 6.30;...............................................................................................

  Lesson / start 7.00 / finish 11.15 : .......................................................................................

  Be at home / 12 o'clock : ............................................................................................

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)