AMBIENT
UREKA

Sắp xếp hoàn chỉnh câu sau: I / usually / soccer / summer

XIV. Make sentences with given words :

1. I / usually / soccer / summer.->

2. He / sometimes / go / sailing / spring.->

3. What / you / do / tonight?->

4. Who / Lan / stay with / Nha Trang?->

5. How long / your friends / stay with you ?->

6. They / cold weather / but Phong / cool weather.->

7. Where / she / stay in Da Lat ?->

8. When / hot / I / swimming->

9. weather / cold / today.->

10.She / like / cool / weather->

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • XIV. Make sentences with given words :

  1. I / usually / soccer / summer.->

  =>I usually play soccer in the summer

  2. He / sometimes / go / sailing / spring.

  ->He sometimes goes sailing in the spring

  3. What / you / do / tonight?

  ->What will you do tonight?

  4. Who / Lan / stay with / Nha Trang?

  ->Who did Lan stay with in NT?

  5. How long / your friends / stay with you ?

  ->How long did your friends stay with you?

  or How long are you friends going to stay with you?

  6. They / cold weather / but Phong / cool weather.

  ->They like the cold weather but phong likes the cool weather.

  7. Where / she / stay in Da Lat ?

  ->Where did she stay in DL?

  8. When / hot / I / swimming

  ->When it is hot,I go swimming

  9. weather / cold / today.

  ->The weather is cold today

  10.She / like / cool / weather

  ->She likes the cold weather

    bởi Trần Phúc 02/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON